Subsidiemogelijkheden

Voor winkeliers en vastgoedeigenaren in het centrum van Emmen zijn er subsidies vanuit het binnenstadfonds. Deze subsidies zijn bedoeld als stimulering om de detailhandel te concentreren, de presentatie van het kernwinkelgebied te verbeteren en het vrijkomende gebied te herontwikkelen. De subsidies kunnen worden aangevraagd tot 1 november 2020:

Meer informatie over het binnenstadfonds vindt u in de PDFbeleidsregel Binnenstadfonds.
De beleidsregel maakt onderdeel uit van de centrumvisie.