Subsidiemogelijkheden

Voor winkeliers en vastgoedeigenaren in het centrum van Emmen zijn er subsidies vanuit het binnenstadfonds.

Waarvoor zijn deze subsidies bedoeld?

Deze subsidies zijn bedoeld als:

  • stimulering om de detailhandel te concentreren
  • de presentatie van het kernwinkelgebied te verbeteren
  • het vrijkomende gebied te herontwikkelen.

Welke subsidies zijn er en tot wanneer kunnen ze worden aangevraagd?

Het gaat om de volgende subsidies:

U kunt deze subsidies aanvragen tot 1 september 2021. Ook kunt u de Beleidsregel Binnenstadfonds gemeente Emmen 2021 bekijken.