Aan de slag in Emmerhout: Laan van Marel

Samen met buurtbewoners maken we een plan om de uitstraling van een deel van de Laan van Marel aan te pakken. Hierbij gaat het natuurlijk niet alleen om een ontwerp waar inwoners en partners achter staan. Er wordt ook gekeken naar manieren om het ontwerp te realiseren, denk bijvoorbeeld aan onderdelen die buurtbewoners zelf kunnen doen en aan manieren om de realisatie te betalen. 

Wijkvisie Emmerhout
Het idee voor dit project is ontstaan tijdens het opstellen van de wijkvisie Emmerhout (woon- en leefbaarheidsvisie). Deze visie is samen met bewoners en organisaties die actief zijn in de wijk opgesteld. Samen hebben zij nagedacht over de vraag hoe de wijk nu en in de toekomst een plek is waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Waar willen we samen naartoe? Wat willen we wel in de wijk en wat niet? Dit betekent niet dat alles wat in de visie staat precies zo wordt uitgevoerd. Maar als we in de wijk aan de slag gaan, moet het wel passen bij dit beeld. 

Blijf ook op de hoogte
Wilt u meer weten over dit project? Via de website van Wijkbelangen Emmerhout kunt u op de hoogte blijven van de voortgang.