Woon- en leefbaarheidsvisie Emmerhout

Samen met inwoners, Wijkbelangen Emmerhout, woningcorporaties en andere organisaties die actief zijn in de wijk is de woon- en leefbaarheidsvisie Emmerhout opgesteld. Belangrijk onderdeel van de visie is de wijkaanpak waarin staat wat er de komende jaren samen opgepakt wordt. “Met deze woon- en leefbaarheidsvisie willen we samen met inwoners en organisaties die actief zijn in Emmerhout zorgen dat de wijk nu en in de toekomst een plek is waar het fijn wonen, werken en recreëren is”, aldus wethouder Jisse Otter..

Emmerhout is een open, groene wijk van ruim 50 jaar oud. Het is een wijk met verschillende gezichten. In de periode 2005-2015 heeft er in het kader van Emmen Revisited een grootschalige wijkaanpak plaatsgevonden. Het nieuwe winkelcentrum is hier een voorbeeld van.
Vanuit de wijk zijn ook, via de Burgerbegroting,  diverse initiatieven gerealiseerd om de wijk te verbeteren. Het sportplein is daar een voorbeeld van, maar ook initiatieven om te komen tot meer biodiversiteit.

Andere behoeftes

Bewoners geven aan dat het prettig wonen is in Emmerhout, maar dat er ook verbeterpunten zijn. Zo raakt de openbare ruimte versleten en zijn veel woningen nog niet energiezuinig.  Daarnaast is sinds het ontstaan van de wijk de bevolkingssamenstelling sterk veranderd. Er wonen nu meer ouderen en minder jongeren en de huishoudens zijn gemiddeld kleiner. Daarmee verandert de behoefte aan het soort woningen en voorzieningen. Er is op termijn minder behoefte aan grotere eengezinswoningen en meer aan levensloopbestendige woningen voor kleinere huishoudens.

Wijkaanpak

De komende jaren wordt samen met inwoners, Wijkbelangen Emmerhout en andere samenwerkingspartners gewerkt aan onder meer kleinschalige aanpassingen in de wijk om deze aantrekkelijker te maken. Het opknappen van de openbare ruimte en vernieuwen en uitbreiden van ontmoetingsplekken zijn enkele voorbeelden uit de wijkaanpak. Ook starten een aantal onderzoeken. Bijvoorbeeld een onderzoek naar alternatieven voor of verbeteringen van garageboxen en een onderzoek naar een manier om de inrichting van een woonerf beter af te stemmen op de huidige gebruikswensen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de woon- en leefbaarheidsvisie? Neemt u dan gerust contact met ons op of ga naar de website van Wijkbelangen Emmerhout om de woon- en leefbaarheidsvisie te lezen.