Woon- en leefbaarheidsvisie Emmerhout

Samen met inwoners, Wijkbelangen Emmerhout, woningcorporaties en andere organisaties die actief zijn in de wijk is de woon- en leefbaarheidsvisie Emmerhout opgesteld. Deze visie helpt ons om Emmerhout nu en in de toekomst een plek te laten zijn waar het fijn wonen, werken en ontspannen is. Belangrijk onderdeel van de visie is de wijkaanpak waarin staat wat er de komende jaren samen opgepakt wordt. 

De komende jaren gewerkt aan onder meer kleinschalige aanpassingen in de wijk om deze aantrekkelijker te maken. Dit doen we samen met inwoners, Wijkbelangen Emmerhout en andere samenwerkingspartners. Het opknappen van de openbare ruimte en vernieuwen en uitbreiden van ontmoetingsplekken zijn enkele voorbeelden uit de wijkaanpak. Ook starten een aantal onderzoeken. Bijvoorbeeld een onderzoek naar alternatieven voor of verbeteringen van garageboxen en een onderzoek naar een manier om de inrichting van een woonerf beter af te stemmen op de gebruikswensen die er nu zijn.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de woon- en leefbaarheidsvisie? Neemt u dan gerust contact met ons op of ga naar de website van Wijkbelangen Emmerhout om de woon- en leefbaarheidsvisie te lezen.