Woon- en leefbaarheidsvisie Angelslo

In het najaar van 2019 is de wijkvisie van Angelslo door het college vastgesteld. Een onderdeel van deze visie is de zogeheten uitvoeringsagenda. Hier staat in wat we de komende jaren samen met inwoners, erkende overlegpartners, woningcorporaties en andere organisaties die actief zijn in de wijk gaan doen. Onderleiding van programma Toekomstbestendig Angelslo gaan we de komende jaren met elkaar aan de slag in de wijk. Dit doen we om ervoor te zorgen dat Angelslo nu en in de toekomst een wijk is waar inwoners fijn kunnen wonen, werken en ontspannen. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het programma Toekomstbestendig Angelslo de woon- en leefbaarheidsvisie? Neemt u dan gerust contact met ons op.