Woon- en leefbaarheidsvisie Angelslo

Samen met inwoners, erkende overlegpartners, woningcorporaties en andere organisaties die actief zijn in de wijk, maakt de gemeente een woon en leefbaarheidsvisie. Dit doen we om Angelslo klaar te maken voor de toekomst. Een wijk waar inwoners nu en straks fijn kunnen wonen, werken en recreëren.

In februari 2019 is de analyse van de wijk gepresenteerd aan de werkgroep. In deze groep zitten inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn in de wijk zoals de Erkende overlegpartner, de Politie, Sedna, stichting Wijkcentrum Angelslo, Lefier en Domesta.

Sterke en aandachtspunten

In de analyse komen onder andere sterke en aandachtspunten van de wijk naar voren. Voorbeelden van sterke punten zijn de ruimtelijke opzet en het groen in de wijk. Voorbeelden van aandachtspunten zijn een tekort aan parkeerruimte en de staat van de fiets- en voetpaden.

Komen tot een woon- en leefbaarheidsvisie voor Angelslo

De inwoners en aanwezige partijen waren het eens met de conclusies en de belangrijkste aandachtspunten. Deze zijn de basis voor de visie.Hierin worden de doelen voor de toekomst beschreven. Dit wordt verder uitgewerkt in concrete plannen; de uitvoeringsagenda.

Planning

Naar verwachting wordt de visie in het najaar van dit jaar aan het college voorgelegd.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op.