Woon- en leefbaarheidsvisie Bargeres in de maak

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus wordt de Woon- en leefbaarheidsvisie later opgeleverd. Op dit moment worden gegevens verzameld over de wijk. Deze gegevens worden samen met de informatie die u als inwoner van de wijk hebt gedeeld verwerkt tot een analyse van de wijk. Normaal gesproken wordt het beeld dat na deze analyse is ontstaan tijdens een bijeenkomst met inwoners getoetst. Vanwege de maatregelen van het RIVM gaat dat op dit moment niet. Op dit moment wordt gezocht naar andere manieren om het proces in te vullen.

Panorama Lokaal

Net als de woon- en leefbaarheidsvisie hebben de maatregelen die nu getroffen worden rondom het coronavirus ook gevolgen voor de prijsvraag ‘Panorama Lokaal’.Volgens de nieuwe planning wordt op 24 september 2020 het winnende ontwerpteam van deze prijsvraag bekend gemaakt. Dit winnende ontwerp wordt verwerkt in de woon- en leefbaarheidsvisie.

Wat nu kan, wordt nu gerealiseerd

Inmiddels is al veel informatie over de wijk verzameld. De inwoners van Bargeres hebben hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Niet alle dingen die aangedragen zijn hoeven opgenomen te worden in de visie. Sommige onderwerpen kunnen nu al opgepakt worden. Dit doen we daarom dan ook. Een voorbeeld is de overlast van de eikenprocessierups. De Wijkvereniging en de gemeente hebben gezamenlijk voor extra nestkastjes voor koolmezen gezorgd. De koolmees is een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Door nestkastjes op te hangen hopen we meer koolmezen te krijgen, waardoor de overlast van de eikenprocessierups minder wordt. De nestkastjes zijn inmiddels door vrijwilligers opgehangen.

Vrijwilligers uit de wijk Bargeres hangen nestkastjes op.