Panorama lokaal - Bargeres verrast

De Emmense woonwijk Bargeres is geselecteerd voor Panorama Lokaal. Dit is een landelijke ontwerpprijsvraag om woonwijken en stadsranden een positieve impuls te geven. De gemeente Emmen, woningcorporaties Domesta en Lefier, waterschap Vechtstromen en Staatsbosbeheer hebben de woonwijk voorgedragen bij het College van Rijksadviseurs. Bargeres is 1 van de 7 woonwijken in Nederland die zijn geselecteerd.

Onderdeel van de woon- en leefbaarheidsvisie Bargeres

Via de prijsvraag zoeken we naar mogelijkheden om Bargeres klaar te maken voor de toekomst; een wijk waar inwoners zich nog meer thuis voelen. Het winnende ontwerp wordt opgenomen in de Woon- en leefbaarheidsvisie van Bargeres. Met deze visie zorgen we ervoor dat Bargeres een wijk is waar inwoners nu en straks goed kunnen wonen, werken en recreëren. We vragen de ontwerpteams onder andere met voorstellen te komen waarin aandacht is voor de woningvoorraad, woningverbeteringen, het anders omgaan met tuinen en kansen die de openbare ruimte biedt. Ook willen we de overgang naar het Noordbargerbos verbeteren en de historische boomwallen beter zichtbaar maken in de wijk. Daarnaast vragen we naar voorstellen om regenwater anders op te vangen en af te voeren. Dit laatste wordt gecombineerd met plannen die het waterschap heeft voor de verbetering van waterafvoersystemen en klimaatregelen vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Wat gebeurt er nu?

Op dit moment kunnen (landschaps-)architecten, stadmakers, stedenbouwkundigen en andere creatieve denkers zich via www.panoramalokaal.nl/bargeres aanmelden om een ontwerp te maken waarmee Bargeres klaargemaakt wordt voor de toekomst. 
Op 21 januari sluit de inschrijving. Vervolgens selecteert een jury maximaal drie teams, die vervolgens in atelierverband aan de slag gaan. Zo werken de teams aan ontwerpvoorstellen die innovatief, uitvoerbaar en realiseerbaar zijn. Elk geselecteerd team ontvangt een vergoeding voor de kosten van € 10.000,- excl. btw. De prijsvraag wordt voor de zomer afgesloten met het aanwijzen van één winnend team. Het reglement van deze prijsvraag en overige informatie is te lezen op www.panoramalokaal.nl/bargeres.