Panorama lokaal - Bargeres verrast

De Emmense woonwijk Bargeres is geselecteerd voor Panorama Lokaal. Dit is een landelijke ontwerpprijsvraag om woonwijken en stadsranden een positieve impuls te geven. De gemeente Emmen, woningcorporaties Domesta en Lefier, waterschap Vechtstromen en Staatsbosbeheer hebben de woonwijk voorgedragen bij het College van Rijksadviseurs. Bargeres is 1 van de 7 woonwijken in Nederland die zijn geselecteerd.

Onderdeel van de woon- en leefbaarheidsvisie Bargeres

Via de prijsvraag zoeken we naar mogelijkheden om Bargeres klaar te maken voor de toekomst; een wijk waar inwoners zich nog meer thuis voelen. Het winnende ontwerp wordt opgenomen in de Woon- en leefbaarheidsvisie van Bargeres. Met deze visie zorgen we ervoor dat Bargeres een wijk is waar inwoners nu en straks goed kunnen wonen, werken en recreëren. De ontwerpteams kregen de vraag om met voorstellen te komen waarin ook aandacht is voor de woningvoorraad, woningverbeteringen, het anders omgaan met tuinen en kansen die de openbare ruimte biedt. Het verbeteren van de overgang naar het Noordbargerbos verbeteren en de historische boomwallen beter zichtbaar maken in de wijk zijn andere voorbeelden van de meegegeven uitgangspunten. Ook is er aandacht voor het anders opvangen en afvoeren van regenwater. Dit laatste is gecombineerd met plannen die het waterschap heeft voor de verbetering van waterafvoersystemen en klimaatregelen vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Winnaars bekend

Donderdag 24 augustus is de winnaar bekend geworden. Het team ‘Gevonden Landschap’ uit Bargeres heeft op 24 augustus Panorama Bargeres gewonnen in een ontwerpprijsvraag van Panorama Lokaal. Het winnende team ontvangt 10.000 euro en haar ideeën worden opgenomen in de Woon- en leefbaarheidsvisie van Bargeres. Meer informatie over de ontwerpwedstrijd is te lezen op www.panoramalokaal.nl/bargeres.