Deel uw foto's met ons

Om een goed beeld van Bargeres te krijgen vragen we u om door u gemaakte foto's met ons te delen. Dit kunnen foto's zijn van mooie plekken van de wijk, maar ook foto's van mogelijke verbeterpunten. 

Hoe kunt u kans maken op een van de prijzen?

Onder de ingestuurde foto's worden 3 waardebonnen (€ 150,-, € 100 en € 50,-) en 3 taarten van de Boni verloot. Om kans te maken op een van deze prijzen moet uw inzending voldoen aan de volgende punten:

  • Deelnemers dienen in de wijk Bargeres te wonen;
  • De foto's mogen niet ouder zijn dan 1 jaar;
  • De foto's moeten locaties in Bargeres laten zien;
  • Iedere foto moet voorzien zijn van een korte toelichting waardoor duidelijk is waarom deze foto is gemaakt;
  • Bij het insturen van de foto's is het belangrijk om uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden;
  • Iedere deelnemer kan maximaal 10 foto's insturen;
  • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het krijgen van toestemming om mensen te fotograferen en de foto's te gebruiken voor deze actie;
  • De foto's moeten voor 1 december ingestuurd zijn via het mailadres infopunt@bargeres.com (Tip: grote bestanden kunnen verstuurd worden via www.wetransfer.com).

Prijsuitreiking & tentoonstelling

Alle ingestuurde foto's worden gebruikt als bron voor de woon- en leefbaarheidsvisie. Samen met andere bronnen zoals de uitkomsten van de gesprekken met inwoners en verzamelde data worden verwerkt in de analyse van de wijk. Daarnaast worden de foto's (of een selectie daarvan) in de maanden februari en maart 2020 tentoongesteld in het Brinkenhoes. Hierdoor kunnen alle inwoners van Bargeres de ingestuurde foto's bekijken en ontdekken hoe de deelnemers naar de wijk kijken. Tijdens de start van de tentoonstelling worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Voor dit moment wordt ook de pers uitgenodigd.