Bargeres verrast inloopbijeenkomst Brinkenhoes

Woensdagavond 4 maart 2020 wordt van 17.00 uur tot 20.00 uur in het Brinkenhoes een inloopbijeenkomst georganiseerd voor inwoners uit de wijk Bargeres. In november 2019 zijn door vertegenwoordigers van Wijkvereniging Bargeres, Domesta, Lefier, Sedna en gemeente Emmen gesprekken met bewoners gevoerd over wat zij vinden van de wijk, over wat goed is en over mogelijke verbeteringen, nu en in de toekomst. Daarnaast hebben ruim 400 inwoners de enquête ingevuld. Tijdens de inloopbijeenkomst horen bezoekers van de avond wat toen is gezegd.

Winnaars fotowedstrijd

Tijdens de inloopbijeenkomst worden ook de prijswinnaars bekend gemaakt van de fotowedstrijd. Inwoners uit de wijk Bargeres konden tot eind 2019 foto’s insturen. Dit zijn foto’s van plekken waar verbetering mogelijk is, maar ook plekken waar we bijvoorbeeld trots op mogen zijn. Er zijn ruim 100 foto’s ingestuurd. Tijdens de inloopbijeenkomst kiezen de aanwezige inwoners de winnaars van de wedstrijd (stemmen kan tot 19.45 uur). Om 20.00 uur worden de winnaars bekend gemaakt. Alle foto’s zijn in de maanden maart en april te zien in het Brinkenhoes.

Woon- en leefbaarheidsvisie

De woon- en leefbaarheidsvisie helpt bij een toekomstig Bargeres waar inwoners fijn kunnen wonen, werken en recreëren. De inbreng van inwoners wordt toegevoegd aan de overige gegevens van de wijk. Na deze analyse van de wijk worden de visie en de uitvoeringsagenda opgesteld. De uitvoeringsagenda geeft aan wat we de komende 5 jaren met elkaar doen om de visie te realiseren. Naar verwachting stelt het college van burgemeester en wethouders kort na de zomer van 2020 de Woon- en leefbaarheidsvisie vast.

Eind 2019 ging het team van Bargeres Verrast de wijk in om in gesprek te gaan met inwoners.