Bargeres Verrast - Voorlopige Wijkvisie Bargeres

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de Wijkvisie Bargeres (woon- en leefbaarheidsvisie). Hier staat in wat er nodig is om Bargeres ook in de toekomst een plek te laten zijn waar inwoners fijn kunnen wonen, werken en recreëren. De wijkvisie helpt bij het maken van keuzes; nu en in de toekomst. 
Het bevat ideeën, die richting geven aan toekomstige plannen. Waar willen we samen naartoe? Wat willen we wel in de wijk en wat niet? De visie geeft een beeld waar we naar toe willen. Dit betekent niet dat alles wat in de visie staat precies zo wordt uitgevoerd. Maar als we in de wijk aan de slag gaan, moet het wel passen bij dit beeld. 

Ruim 400 inwoners uit de wijk deelden met ons hoe ze naar de wijk kijken. Samen met onder andere woningcorporaties Domesta en Lefier, Sedna, Wijkvereniging Bargeres, Waterschap Vechtstromen, Staatsbosbeheer en gemeente Emmen is alles verwerkt en aangevuld. 

Voorlopige visie voorgelegd aan inwoners van Bargeres

Begin maart viel bij iedere woning in Bargeres de concept wijkvisie op de deurmat. Inwoners is gevraagd om de visie te bekijken en hier uiterlijk 14 maart 2021 op te reageren. Waar nodig wordt de concept wijkvisie op basis van de ontvangen reacties aangepast. De aangepaste wijkvisie wordt hierna voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Waarschijnlijk stellen zij dit najaar de wijkvisie vast. 

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. 

 

Panorama Lokaal

Bargeres is geselecteerd voor de prijsvraag Panorama Lokaal.