Wijkvisie 'Bargeres Verrast!' vastgesteld

Hoe zorgen we ervoor dat de wijk Bargeres een fijne plek blijft om te wonen, werken en ontspannen? Die vraag stond centraal in gesprekken met inwoners en gesprekken tussen de samenwerkende partijen: Wijkvereniging Bargeres, woningcorporaties Domesta en Lefier, welzijnsorganisatie Sedna, waterschap Vechtstromen en Gemeente Emmen. Het resultaat heeft een plek gekregen in de wijkvisie 'Bargeres Verrast!'. Hierin staan toekomstplannen die helpen bij het maken van keuzes. 

De visie geeft richting aan wat we gaan doen. Wat willen we wel in de wijk en wat niet en hoe gaan we dat bereiken. Nu de visie is vastgesteld wordt gekeken naar de uitvoering. We gaan stapsgewijs aan de slag en dat doen we samen met inwoners en andere betrokkenen in de wijk. Sommige dingen kunnen we nu al oppakken, andere dingen kosten meer tijd. De samenwerkende partijen onderzoeken met elkaar wat er nu opgepakt kan worden en wat nog niet. De financiële steun van het Volkshuisvestingsfonds van het Rijk helpt hier gedeeltelijk bij. Zo wordt Bargeres stukje bij beetje aangepakt en klaar gemaakt voor de toekomst.

Bekijk de wijkvisie 'Bargeres Verrast!'

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u graag meer weten over de wijkvisie 'Bargeres Verrast!'? Via de website van de wijkvereniging kunt u de visie bekijken. 
Leest u liever een gedrukt boekje van de wijkvisie? U kunt deze vanaf maandag 31 januari 2022 afhalen bij het Brinkenhoes of aanvragen bij de wijkvereniging

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.