Bargeres Verrast - Praat ook mee!

Om Bargeres ook in de toekomst een plek te laten zijn waar inwoners fijn kunnen wonen, werken en recreëren, stellen Gemeente Emmen, Domesta, Lefier, Sedna en wijkvereniging Bargeres samen een woon- en leefbaarheidsvisie op. Deze visie helpt ons bij het maken van keuzes; nu en in de toekomst. 

Hoe werkt het?

De woon- en leefbaarheidsvisie bestaat uit een analyse van de wijk, een visie en een uitvoeringsagenda. Eerst wordt informatie verzameld over de wijk, zoals de woningen die er staan en de kwaliteit ervan, cijfers over veiligheid en sociale aspecten en stedenbouwkundige gegevens. Daarnaast wordt ook het beeld dat inwoners van de wijk hebben aan dit deel toegevoegd. Al die gegevens worden daarna naast elkaar gelegd en geanalyseerd: wat zien we, welke conclusies zijn daaruit te trekken en wat is er nodig om iets te veranderen?

De visie schetst een beeld van de korte en lange termijn. In de uitvoeringsagenda staat wat we doen om de doelen die in de visie staan te halen. Hierbij staan acties voor de komende 5 jaren. Deze acties pakken we samen met inwoners en andere partijen in de wijk op. 

Praat ook mee!

Uw mening als bewoner of ondernemer in Bargeres is belangrijk om tot een woon- en leefbaarheidsvisie te komen. Daarom kunt u tot 1 december de digitale enquête invullen en gaan we graag met u in gesprek. In de maand november vindt u ons op verschillende locaties in de wijk. Graag nodigen we u uit om ons op een van deze locaties op te zoeken en uw mening over de wijk met ons te delen. We zijn op 4 november gestart en hebben al een aantal bezoeken aan de wijk gebracht en hebben nog een aantal bezoeken te gaan.

U treft ons hier:

Datum Locatie Tijd
19 november 2019 Orvelterbrink nabij nummer 31 14:30 - 15:45 uur
19 november 2019 Deverbrink nabij nummer 2 15:45 - 17:00 uur
23 november 2019 Zuidlaarderbrink (nabij Triantaschool) 09:00 - 11:30 uur
25 november 2019 Splitsing Oringerbrink - Spehornerbrink 14:30 - 17:00 uur
26 november 2019 Ekselerbrink nabij nummer 2 14:30 - 15:45 uur
26 november 2019 Bruntingerbrink nabij nummers 221 - 261 15:45 - 17:00 uur

 

Deel uw foto's en win

Help ons om een goed beeld van Bargeres te krijgen. Stuur 10 foto's van de wijk en maak kans op een van de prijzen.

Enquête Bargeres

Uw mening als bewoner of ondernemer in Bargeres is belangrijk. Vul daarom direct de digitale enquête in!