Bargeres Verrast - Praat ook mee!

Om Bargeres ook in de toekomst een plek te laten zijn waar inwoners fijn kunnen wonen, werken en recreëren, stellen Gemeente Emmen, Domesta, Lefier, Sedna en wijkvereniging Bargeres samen een woon- en leefbaarheidsvisie op. Deze visie helpt ons bij het maken van keuzes; nu en in de toekomst. 

Hoe werkt het?

De woon- en leefbaarheidsvisie bestaat uit een analyse van de wijk, een visie en een uitvoeringsagenda. Eerst wordt informatie verzameld over de wijk, zoals de woningen die er staan en de kwaliteit ervan, cijfers over veiligheid en sociale aspecten en stedenbouwkundige gegevens. Daarnaast wordt ook het beeld dat inwoners van de wijk hebben aan dit deel toegevoegd. Al die gegevens worden daarna naast elkaar gelegd en geanalyseerd: wat zien we, welke conclusies zijn daaruit te trekken en wat is er nodig om iets te veranderen?

De visie schetst een beeld van de korte en lange termijn. In de uitvoeringsagenda staat wat we doen om de doelen die in de visie staan te halen. Hierbij staan acties voor de komende 5 jaren. Deze acties pakken we samen met inwoners en andere partijen in de wijk op. 

Praat ook mee!

Uw mening als bewoner van de wijk Bargeres is belangrijk om tot een woon- en leefbaarheidsvisie te komen. Daarom zijn vertegenwoordigers van Wijkbelangen Bargeres, Domesta, Lefier, Sedna en de gemeente in november 2019 de wijk in gegaan. Zij hebben met bewoners gesproken en hen gevraagd wat zij vinden van de wijk, wat goed is en welke verbeteringen bewoners zien; nu en in de toekomst. Daarnaast hebben ruim 400 inwoners een enquête ingevuld. Op woensdagavond 4 maart is, tijdens een inloopbijeenkomst, gedeeld wat toen opgehaald is.

 

Panorama Lokaal

Bargeres is geselecteerd voor de prijsvraag Panorama Lokaal.

Visie is in de maak

De woon- en leefbaarheidsvisie van Bargeres is in de maak.

Prijswinnaars bekend

De winnende foto's zijn gekozen en de winnaars zijn bekend.