Bargeres Verrast - Praat ook mee!

Om Bargeres ook in de toekomst een plek te laten zijn waar inwoners fijn kunnen wonen, werken en recreëren, stellen Gemeente Emmen, Domesta, Lefier, Sedna en wijkvereniging Bargeres samen een woon- en leefbaarheidsvisie op. Deze visie helpt ons bij het maken van keuzes; nu en in de toekomst. 

Hoe werkt het?

De woon- en leefbaarheidsvisie bestaat uit een analyse van de wijk, een visie en een uitvoeringsagenda. Eerst wordt informatie verzameld over de wijk, zoals de woningen die er staan en de kwaliteit ervan, cijfers over veiligheid en sociale aspecten en stedenbouwkundige gegevens. Daarnaast wordt ook het beeld dat inwoners van de wijk hebben aan dit deel toegevoegd. Al die gegevens worden daarna naast elkaar gelegd en geanalyseerd: wat zien we, welke conclusies zijn daaruit te trekken en wat is er nodig om iets te veranderen?

De visie schetst een beeld van de korte en lange termijn. In de uitvoeringsagenda staat wat we doen om de doelen die in de visie staan te halen. Hierbij staan acties voor de komende 5 jaren. Deze acties pakken we samen met inwoners en andere partijen in de wijk op. 

Praat ook mee!

Uw mening als bewoner of ondernemer in Bargeres is belangrijk om tot een woon- en leefbaarheidsvisie te komen. Daarom was het tot 1 december 2019 mogelijk om een (digitale)  enquête invullen en gingen we tussen 4 en 26 november 2019 op diverse plekken in de wijk met inwoners in gesprek over Bargeres. Op dit moment nemen we alle reacties door en voegen we deze toe aan de overige informatie die we over de wijk verzamelen. Hier komt een analyse van de wijk uit. Deze analyse wordt begin 2020 tijdens een nog te plannen bijeenkomst met inwoners gedeeld. Op die zelfde avond worden ook de ingezonden foto's tentoongesteld en wordt bekend gemaakt wie de winnaars van de fotowedstrijd zijn. Hier leest u binnenkort meer informatie over op deze webpagina.