Woon- en leefbaarheidsvisies

Samen met inwoners, erkende overlegpartners, woningcorporaties en andere organisaties die actief zijn in de wijk, maken wij de komende jaren woon- en leefbaarheidsvisies. Hiermee willen we de wijken en dorpen klaar maken voor de toekomst. Een plek waar inwoners nu en straks fijn kunnen wonen, werken en recreëren.

Hoe werkt het opstellen van een woon- en leefbaarheidsvisie?

Iedere woon- en leefbaarheidsvisie bestaat uit een analyse van de wijk of het dorp, een visie en een uitvoeringsagenda.
De analyse bestaat uit informatie over bijvoorbeeld de samenstelling van de wijk of het dorp (denk aan leeftijden en het aantal alleenstaanden, getrouwden), veiligheidscijfers en stedenbouwkundige gegevens. Daarnaast is ook het beeld dat inwoners hebben van de wijk of het dorp aan dit deel toegevoegd.
De visie is een vertaling van de analyse en schetst een beeld van de korte en lange termijn. Daarnaast is ook een uitvoeringsagenda toegevoegd. Hierin staan acties voor de komende 5 jaren. Deze acties pakt de gemeente samen met de betrokken partijen, waaronder de woningcorporaties en inwoners, op.

Vastgestelde visies

Lopende visietrajecten

Meer informatie

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd hoe de vastgestelde visies er uit zien? Neemt u dan gerust contact met ons op.