Nieuwe Omgevingswet per 1 juli 2022, goed om te weten

De nieuwe Omgevingswet gaat waarschijnlijk in op 1 juli 2022. Het doel is: sneller en makkelijker besluiten nemen over de ruimtelijke omgeving.

Vergunning aanvragen

Als u vóór 1 juli 2022 een vergunning aanvraagt, dan behandelt de gemeente het volgens de wetgeving die nu geldt. Vanaf 1 juli gebeurt dat volgens de nieuwe Omgevingswet. Voor u als aanvrager verandert er niet veel. De meeste aanvragen handelen we binnen acht weken af. Samen met u kijken we of en hoe we de vergunning geven.

Bestemmingsplan veranderen

Heeft het ontwerp bestemmingsplan vóór 1 juli 2022 ter inzage gelegen? Dan gelden de regels van nu. En als het ontwerp na 1 juli ter inzage ligt, dan geldt de nieuwe Omgevingswet. Daarbij verandert er voor aanvragers niet veel. De gemeente blijft met ze in gesprek. 

Voor 1 december 2021 inleveren

Het duurt ongeveer een half jaar om een ontwerp van een bestemmingsplan ter inzage te leggen. Dus ontwerpen die vóór 1 december 2021 zijn ingeleverd, worden afgehandeld volgens de regels die nu gelden. Tussen 1 december 2021 en 1 juli 2022 zorgt de gemeente voor een soepele overgang naar de nieuwe Omgevingswet. We blijven steeds in gesprek met aanvragers. 

Meer weten? 

Bekijk: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet