Verbouw woning of pand

Nieuwe Omgevingswet per 1 juli 2022, goed om te weten

Icoon melding

De nieuwe Omgevingswet gaat waarschijnlijk in op 1 juli 2022. Doel is om sneller en makkelijker besluiten te nemen over de ruimtelijke omgeving. 

Omgevingsvergunning

Icoon documenten

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsverguning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie.

Welstandsadvies voor (ver)bouwen

Icoon huis

U moet een welstandsadvies aanvragen als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig heeft. Uw bouwplannen moeten namelijk aan welstandseisen voldoen.

Ruimtelijke plannen

Bestemmingsplannen, uitgebreide WABO-vergunningen en andere ruimtelijke plannen liggen ter inzage bij het Klant Contact Centrum.

Gebouw of woning slopen

Icoon onderhoud

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. Meestal moet u hiervoor een melding doen. Dit is verplicht voor de veiligheid en gezondheid.

Zienswijze indienen

Icoon document

Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven. Dit heet zienswijze.

Asbest verwijderen

Icoon onderhoud

Als u asbest of asbesthoudend materiaal uit een bouwwerk wilt verwijderen, moet u dit altijd bij de gemeente melden.

Inrit of oprit aanleggen

Icoon document

Wanneer u een in- of uitrit wilt maken bij uw bedrijf of huis, heeft u een omgevingsvergunning nodig.