Milieuagenda

Gemeente Emmen werkt aan een omgeving waarin mensen goed, veilig en gezond kunnen leven. Daarnaast willen wij inwoners, bedrijven, ondernemers, instellingen en organisaties helpen bij het realiseren van hún milieudoelstellingen. De milieuagenda geeft een overzicht van onze plannen voor de komende jaren. Deze agenda hebben we samen met veel andere partijen opgesteld. Elk jaar pakken we bepaalde doelstellingen en activiteiten op. Elk jaar maken we hiervan een milieujaarprogramma. Meer weten over dit milieujaarpogramma? Dan kunt u het programma bij ons opvragen. De milieuagenda vindt u hier: