Milieu

Bodeminformatie opvragen

Een bodemonderzoek wordt steeds vaker gevraagd bij de koop of verkoop van een bedrijfspand of een stuk grond. Het geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment.

 

Windenergie

In de gemeente Emmen komen over een aantal jaren windmolens. Dit heeft de provincie bepaald, in opdracht van het Rijk.