Milieu

Bodeminformatie opvragen

Icoon document

Een bodemonderzoek wordt steeds vaker gevraagd bij de koop of verkoop van een bedrijfspand of een stuk grond. Het geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment.

Windenergie

Icoon molen

In de gemeente Emmen komen over een aantal jaren windmolens. Dit heeft de provincie bepaald, in opdracht van het Rijk.

Klimaat

Icoon boom

Het klimaat verandert; ook in Emmen. Bent u daar klaar voor? U kunt zelf een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van overlast door klimaatverandering.

Laadpaal voor elektrische auto

Icoon auto

Heeft u geen eigen oprit waar u een laadpaal kunt plaatsen? Dan kunt u een laadpaal aanvragen voor bij u in de buurt. 

Bomen kappen

Icoon boom

In Emmen mag u een boom zonder vergunning kappen als deze niet op de lijst van de 'Beschermde bomen' staat. 

Monumentale bomen kappen

Icoon boom

In de gemeente Emmen mag u vrij een boom kappen op uw eigen grond, tenzij deze boom staat op de beschermde bomenlijst.