Stap 1: eikenbomen bespuiten

We hebben drie stappen waarop we de (overlast van de) eikenprocessierups proberen te bestrijden. Stap 1 is het bespuiten van eikenbomen. Dit doen we ergens eind april / begin mei. Wij gebruiken twee middelen: nematoden (aaltjes) en Xentari (bacteriepreparaat). De nematoden spuiten we als eerste in de nacht. Deze spuiten we op de rups en zij doden de rups van binnenuit. Wat later spuiten we met Xentari. Dit middel is toegestaan in het gebruik van openbaar groen. Dit spuiten we juist op de bladeren. De rups eet de bladeren en gaat hieraan dood. Het spuiten doen we dit jaar op plekken met een hoog risico. Denk hierbij aan drukke winkelcentra, scholen/kinderopvangcentra of drukbezochte fiets- en wandelroutes. Daarnaast spuiten we dit jaar ook meer in woonwijken.

Wat merkt u van stap 1?tractor bespuit eikenbomen

Het spuiten gebeurt met een speciale tractor (zie foto). Dit kan overdag maar ook 's nachts gebeuren. Mogelijk hoort u het geluid van de tractor. Dat heeft geen gevolgen voor uw gezondheid. De aannemer spuit op verschillende plekken in onze gemeente, in het totaal zo'n 9500 bomen. Waar we spuiten? Bekijk het op deze kaart

We hebben vorig jaar gemerkt dat de aankondiging van het bespuiten van de eikenbomen veel vragen oproept. Hieronder leest u een paar veelgestelde vragen en antwoorden.

Met welke middelen worden de bomen bespoten?

Wij gebruiken twee middelen: nematoden (aaltjes) en bacteriepreparaat. De nematoden spuiten we als eerst tijdens de nacht. Deze spuiten we op de rups en zij doden de rups van binnenuit. Voor een goede werking met nematoden, moeten we deze bomen twee keer binnen veertien dagen bespuiten.

Bacteriepreparaat is toegestaan in het gebruik van openbaar groen. Dit spuiten we juist op de bladeren. De rups eet de bladeren en gaat hiervan dood. Wij spuiten niet in beschermde leefgebieden volgens de Wet Natuurbescherming. Omdat er zo ontzettend veel eikenprocessierupsen zijn, is de bestrijding ervan erg lastig. Insecten en vogels spelen een belangrijke rol in de strijd tegen de eikenprocessierups. Er zijn een paar plekken waar te weinig insecten en vogels zijn, omdat ze zich daar maar moeilijk kunnen ontwikkelen. De eikenprocessierups kan daar vrij zijn gang gaan. Daarom zetten wij voor dit deel een bacteriepreparaat in. Zo is het mogelijke neveneffect van het bacteriepreparaat zo klein mogelijk, maar heeft het tegelijkertijd een zo groot mogelijk effect op de ontwikkeling van de eikenprocessierups in de omgeving die zich weer verspreid naar andere gebieden: de vlinders vliegen zo’n 2 km om daar eitjes te leggen. 

Waarom spuiten we met deze middelen?

We bestrijden we de rupsen/nesten op verschillende momenten met meerdere manieren. Eén van die manieren is het bespuiten van bomen met het middel Xentari (bacteriepreparaat). De eikenprocessierups heeft eerder voor veel overlast gezorgd, ondanks de extra maatregelen. Om te voorkomen dat het aantal rupsen nog sneller groeit, bespuiten we preventief eikenbomen. Als wij dat niet zouden doen, wordt de overlast die de rups geeft steeds groter. We kijken daarbij naar plekken waar veel overlast is, maar weinig natuurlijke vijanden. Juist op die plekken kan de eikenprocessierups zich vrij ontwikkelen en veel overlast geven. Eén vlinders legt zo'n 300 eitjes die in het voorjaar uitgroeien tot nieuwe rupsen. Om te voorkomen dat de rupsen ontpoppen tot vlinders, bespuiten we juist op deze plekken met Xentari.

Wat betekent dat voor andere dieren?

We zijn, net als onze inwoners, bezorgd om insecten en vogels in onze gemeente. Wij spuiten niet in beschermde leefgebieden volgens de Wet Natuurbescherming. Omdat er zo ontzettend veel eikenprocessierupsen zijn, is de bestrijding ervan erg lastig. Insecten en vogels spelen een belangrijke rol in de strijd tegen de eikenprocessierups. Er zijn een paar plekken waar te weinig insecten en vogels zijn, omdat ze zich daar maar moeilijk kunnen ontwikkelen. De eikenprocessierups kan daar vrij zijn gang gaan. Daarom zetten wij voor dit deel bacteriepreparaat in. Zo is het mogelijke neveneffect van het bacteriepreparaat zo klein mogelijk, maar heeft het tegelijkertijd een zo groot mogelijk effect op de ontwikkeling van de eikenprocessierups in de omgeving, die zich weer verspreid naar andere gebieden: de vlinders vliegen zo’n 2 km op zoek naar een plek om eitjes te leggen. Het bacteriepreparaat kan effect hebben op andere insecten en op de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Het middel werkt echter maar één week. In de week dat er wordt gespoten zijn nog niet alle rupsen ontpopt. Rupsen van verschillende soorten ontpoppen zich later in de tijd, zij hebben dan ook geen last van dit middel. Het Kennisplatform Eikenprocessierups heeft onderzoek gedaan naar het effect van bacteriepreparaat op vogels. Uit dat onderzoek is gebleken dat vogels niet zoveel last van het middel hebben dat ze er dood aangaan. Vogels kunnen hooguit ziek worden doordat ze insecten of rupsen eten die van de bespoten bladeren eten. Er is echter voldoende voedsel voor deze vogels op andere bomen en struiken. 

Is er een andere manier om de rups te bestrijden?

Het bestrijden van de eikenprocessierups is erg lastig. Het aantal rupsen is de afgelopen jaren ontzettend snel gegroeid. Het zijn er zoveel dat niet alle nesten geruimd kunnen worden. Door preventief te spuiten, kunnen we ook op andere belangrijke plekken nesten ruimen. We geven daarbij voorrang aan hoogrisicogebieden, zoals drukke winkelcentra, scholen/kinderopvangcentra, speeltuinen, sportvelden of drukbezochte fiets- en wandelroutes. Als we niet preventief zouden spuiten, dan wordt de overlast de komende jaren steeds groter. We zijn niet alleen verantwoordelijk voor de gezondheid van dieren, maar ook voor de volksgezondheid. Die belangen wegen we telkens tegen elkaar af. Daarnaast vergroten we de biodiversiteit om de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups aan te trekken. Dit doen we door kruidige bloemen en planten te zaaien, maar ook door minder te maaien of juist in fasen te maaien.

Heeft u na het lezen van deze informatie toch nog steeds vragen of wilt u nog meer informatie? Neem dan contact met ons op