De aanpak voor 2022

Net als vorig jaar hebben we een mix van maatregelen. We gaan weer eikenbomen bespuiten in gebieden met een hoog risico. Hieraan besteden wij jaarlijks € 200.000,-. Door bomen te bespuiten, voorkomen we dat de rups zich daar gaat nestelen. Door op meer plekken te spuiten, kunnen we nu op andere belangrijke plekken nesten ruimen. Tot slot vergroten we de biodiversiteit om de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups aan te trekken. Dit doen we door kruidige bloemen en planten te zaaien, maar ook door minder te maaien of juist in fasen te maaien.

Planning

Om de kosten en de overlast beheersbaar te houden, spuiten we van april tot begin mei ruim 8.300 eikenbomen preventief op plekken met een hoog risico (in 2020 hebben we 1.000 bomen bespoten en in 2021 waren dat 7.000 bomen). Dat is 14% van alle eikenbomen in de gemeente Emmen. Bij het bepalen van deze plekken met een hoog risico, spelen veel zaken een rol. Uiteraard spuiten we niet op plekken die zijn aangewezen als beschermde leefomgeving, omdat er vlinders of roeken zijn (Wet Natuurbescherming). Daar zuigen we de rupsen weg als er overlast is. Voorbeelden van plekken met een hoog risico zijn drukke winkelcentra en scholen/kinderopvangcentra. Op basis van alle meldingen gaan we dit jaar ook meer in woonwijken spuiten. We hopen hiermee de overlast voor inwoners bij hun huis te verminderen. Waar we precies gaan spuiten, kan iedereen binnenkort zien op een kaart op deze website. Het spuiten kan zowel ’s nachts als overdag gebeuren. Door meer preventief te spuiten, kunnen we in de periode juni tot half augustus veel nesten ruimen op andere belangrijke plekken.

Aantrekken natuurlijk vijanden

De beste oplossing om de eikenprocessierups te bestrijden is om zoveel mogelijk natuurlijke vijanden aan te trekken. Om deze vogels en insecten te verwelkomen, willen we de biodiversiteit vergroten door op allerlei plekken kruidige bloemen en planten te zaaien. Deze oplossing heeft niet direct resultaat, maar het effect hiervan is op langere termijn zichtbaar. Hiervoor is extra geld nodig. Later dit jaar nemen we hierover een besluit . Daarnaast maaien we op plekken minder of in meerdere fasen. Ook inwoners kunnen helpen door hun tuinen mooi te maken met kruidige bloemen en besdragende struiken

Melding maken van nest

Inwoners die een nest zien in de openbare ruimte, kunnen een melding doen. De gemeente verwijdert geen nesten op eigen terrein. Voor het verwijderen van nesten op eigen terrein adviseren wij inwoners zelf een bedrijf inschakelen.