Vernieuwing openbaar gebied

De komende jaren pakken we ook het openbaar gebied in het centrum van Emmer-Compascuum aan. Er komt meer groen in het centrum en voldoende parkeermogelijkheden. Het Oosterdiep en het Hoofdkanaal in het centrum worden op drie plekken breder gemaakt. Zo kunnen boten beter keren en er komen meer aanlegplekken. We verwachten te starten met de uitvoering in de tweede helft van 2023.