Wat doen gemeente, provincie en waterschap?

  • De Gemeente Emmen, provincie Drenthe en waterschap Vechtstromen gaan een servicepunt inrichten voor inwoners van de gemeente Emmen. Hierover moeten nog afspraken worden gemaakt. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.
  • De drie overheden brengen de risico’s van zetting en bodemdaling in veengebieden onder de aandacht. Dit doen zij via klimaatprojecten en -overleggen Bijvoorbeeld via het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). 
  • De problematiek van veengebieden moet nog meer worden aangekaart bij de landelijke overheid. De provincie Drenthe neemt hiervoor het initiatief. 
  • Het waterschap Vechtstromen doet onderzoek naar het onttrekken van grondwater in het pilotgebied en wat dit doet met de grondwaterstand. 
  • De gemeente Emmen gaat aan de slag met verkeersmaatregelen en trillingsonderzoek. Zo wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om zwaar verkeer te verminderen op de klinkerwegen en naar trillingen en het risico op schade aan gebouwen. De uitkomsten van het onderzoek naar verkeer worden gebruikt bij het herstellen van de wegen en het voorkomen van verdere schade aan de wegen van de gemeente.   
  • De gemeente gaat ook onderzoeken hoe groot de schades aan gebouwen in het gebied zijn.