Bodemdaling

De gemeente Emmen kreeg sinds eind 2019 veel meldingen uit de omgeving van Nieuw-Amsterdam over schades aan woningen. Dit was mogelijk een gevolg van bodemdaling. Gemeente Emmen, provincie Drenthe en waterschap Vechtstromen hebben onderzoek laten doen naar de oorzaken van bodemdaling. Ook hebben ze onderzocht of er een relatie is met schades aan woningen in het gebied Nieuw-Amsterdam en omgeving. 

Op onderstaande pagina's vindt u informatie over het onderzoek, informatie voor u als eigenaar van uw woning, het servicepunt bodemdaling dat we gaan openen. U kunt ook de film over het onderzoek bekijken.

Digitale bijeenkomst 

Op donderdag 3 juni organiseerden wij een digitale bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst gaven Fugro, de gemeente, provincie en het waterschap uitleg. Ook werden vragen van deelnemers beantwoord. Kon u er niet bij zijn? Of wilt u de bijeenkomst terugzien? Bekijk dan de opname van de bijeenkomst