Bodemdaling

De gemeente Emmen kreeg sinds eind 2019 veel meldingen uit de omgeving van Nieuw-Amsterdam over schades aan woningen. Dit was mogelijk een gevolg van bodemdaling. Gemeente Emmen, provincie Drenthe en waterschap Vechtstromen hebben onderzoek laten doen naar de oorzaken van bodemdaling. Ook hebben ze onderzocht of er een relatie is met schades aan woningen in het gebied Nieuw-Amsterdam en omgeving. 

Op onderstaande pagina's vindt u informatie over het onderzoek, informatie voor u als eigenaar van uw woning, het servicepunt bodemdaling dat we gaan openen. U kunt ook de film over het onderzoek bekijken.

Onderzoek Fugro

Icoon documenten

De mogelijke oorzaken van de bodemdaling en schade aan woningen in het gebied Nieuw-Amsterdam en omgeving leest u op deze pagina.

Informatie voor eigenaar van woning

Icoon huis

Heeft u schade aan uw woning? Maakt u zich zorgen? Of wilt u verbouwen? Lees hier wat u dan kunt doen.

Wat doen gemeente, provincie en waterschap?

Icoon vraagteken

Op deze pagina leest u wat de gemeente, provincie en het waterschap gaan doen met dit onderwerp. 

Servicepunt bodemdaling

Icoon locatie

U kunt straks uw vragen over bodemdaling of schade stellen bij het servicepunt. Deze brengt u dan in contact met de juiste organisatie.

Melding doen

Icoon computer

Heeft u schade aan uw woning door bodemdaling? Dit kunt u bij ons melden.