Bodemdaling

Een scheur in een muur, een klemmende deur of een scheve vloer. Dit kan het resultaat zijn van bodemdaling in uw omgeving. De afgelopen tijd zijn bij ons veel schades aan woningen gemeld, als gevolg van daling van de bodem. Wat de oorzaak is van de specifieke gevallen die zich nu melden, moeten we onderzoeken. We zien, net als op meer plekken in Nederland, bodemdaling in de gemeente Emmen. 

Onderzoek

Heeft u zorgen over de constructie van uw woning (denk aan grote scheuren in de muur) door verzakking van de bodem? Dan kunt u zich melden bij de gemeente Emmen. Waar nodig en mogelijk doen we daar bouwtechnisch onderzoek om inzicht te krijgen in de oorzaak. Dit betekent overigens niet automatisch dat wij het probleem kunnen oplossen. Niet alle woningen zijn hetzelfde en ook niet elke woning heeft hetzelfde probleem.

Samenwerken met partijen

De meldingen en het bouwtechnisch onderzoek zijn onderdeel van een breder onderzoek naar de bodem in de omgeving tussen Veenoord, Nieuw-Amsterdam en Erica. Wij werken samen met de provincie Drenthe en het waterschap Vechtstromen om zo een compleet beeld van het probleem te krijgen. We onderzoeken wat mogelijke vervolgstappen zijn en hoe we gedupeerden kunnen helpen. 

Online meldingsformulier

Heeft u hierover vragen, dan kunt u telefonisch via 14 0591 of via gemeente@emmen.nl contact opnemen met de gemeente. Wilt u een melding doen? Vul dan het online meldingsformulier voor bodemdaling in. Hiervoor heeft u wel uw DigiD nodig.