Aanvalsplan

De woningmarkt en de bouwsector hebben het erg moeilijk. Daarom investeert de gemeente Emmen minstens 8,8 miljoen euro in een fonds om het bouwen in de gemeente te stimuleren. Duurzame woningen vinden we daarbij belangrijk. Dit betekent energiezuinig en levensloopbestendig. We willen ook werkgelegenheid in de bouw voor jongeren stimuleren. In het aanvalsplan staat hoe we dit willen doen. In het kort:

Duurzaamheidslening

Met een duurzaamheidslening kunnen inwoners hun woning energiezuinig maken en dit gespreid betalen. Bouwbedrijven voeren deze duurzaamheidsmaatregelen uit wat de werkgelegenheid in de bouw stimuleert.

Begeleiding leerlingen in de bouw

Met het Opleidingscentrum voor de Bouw hebben we afspraken gemaakt over leerling werkplaatsen. Geld voor de begeleiding van leerlingen komt uit het fonds.

Aanpak woningen corporaties

We blijven een financiële bijdrage leveren aan projecten van de woningcorporaties. Huurders krijgen zo een woning met meer comfort en lagere energielasten en de bouwsector krijgt opdrachten. Meer informatie over deze projecten vindt u op de sites van de woningcorporaties Domesta, Lefier en Woonservice.

Aanjagen van de nieuwbouw

Ook willen we nieuwbouw stimuleren. Dit doen we onder andere met voorbeeldprojecten op kavels die we in de verkoop hebben.