Bouwen en wonen

Kavelverkoop

Icoon huis

Grondprijzen, van kavel tot droomhuis, Angelslo, Rietlanden, Klazienaveen, Emmermeer, Delftlanden, Schoonebeek, Barger-Compascuum

Woon- en leefbaarheidsvisies

Icoon documenten

Elk dorp en elke wijk in Emmen krijgt een woon- en leefbaarheidsvisie met ieder een eigen actieplan.

Milieu

Icoon boom

Bomen kappen en bomenlijst, bodem, windenergie

Bodemdaling

Icoon melding

In en om Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Erica doen we onderzoek naar de oorzaken van de bodemdaling en de relatie met schades aan woningen in het betreffende gebied (het pilotgebied).

Woonwagenstandplaats

Icoon bus

In de gemeente kunt u op bepaalde plaatsen in een woonwagen wonen. Zo kunt u een woonwagenstandplaats huren waar u een eigen woonwagen kunt neerzetten.

Idee voor mijn buurt

Icoon mens

Heeft u een goed idee waarmee het mooier, veiliger of gezelliger in uw straat of buurt wordt? Dien het in, dan kijken wij of we u erbij kunnen helpen.

Verbouw woning of pand

Icoon huis

Omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning), welstandscommissie, ruimtelijke plannen, zienswijze, bouw- en sloopafval, asbest, inrit aanleggen

Erfgoedkaart

Icoon locatie

Via de Erfgoedkaart kunt u zien welke gebouwen, stads- en dorpsgezichten en plekken in de dorpen en het landschap we belangrijk vinden.

Aanpak en informatie eikenprocessierups

Icoon boom

We kunnen niet meer om de eikenprocessierups heen. Daarom hebben wij meer geld beschikbaar gesteld voor de beheersing van de overlast. 

Emmen. Maak het mee!

Icoon boom

Emmen biedt u een hoge kwaliteit van leven. Informatie over scholen, studeren, sport, inwoners en meer leest u op deze website.

Bladeren

Icoon boom

Tijdens de herfst ruimen Emco, Area Reiniging en een maai-aannemer bladeren op in de dorpen en wijken, binnen en buiten de bebouwde kom.

Nieuw centrum Emmer-Compascuum

Icoon huis

Dit centrum is toe aan vernieuwing. We gaan aan de slag met de bouw van de sporthal, het Kindcentrum en het openbaar gebied.

Beleidsplan Openbare Verlichting

Icoon boom

Een goede verkeersveiligheid en sociale veiligheid, maar geen schijnveiligheid. En een sfeervolle leefomgeving, die planten en dieren zo min mogelijk stoort. U leest er alles over in ons Beleidsplan Openbare Verlichting.