Landschap met water en bomen

Bezoek minister De Jonge voor ‘Elke regio telt!’

07 maart 2024
Algemeen nieuws

Woensdag 6 maart 2024 bracht minister de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bezoek aan Zuidoost-Drenthe om te praten over de kansen en uitdagingen in de regio in het kader van 'Elke regio telt!'.Hij werd ontvangen in het innovatiecentrum van Greenwise Campus in Emmen.

‘Elke regio telt!’ 

Vorig jaar verscheen het rapport ‘Elke regio telt’ waarin wordt geconcludeerd dat het rijksbeleid van de afgelopen tientallen jaren vooral regio’s heeft versterkt die al sterk zijn. Dit heeft onbedoeld tot grote verschillen gezorgd tussen Nederlandse regio's. Bijvoorbeeld op het gebied van voorzieningen, infrastructuur, onderwijs, gezondheid, inkomen, leefbaarheid en werkgelegenheid. 

Aanpak voor regio Zuidoost-Drenthe

Het gaat pas goed met Nederland, als het overal in Nederland goed gaat. Dat is de aanleiding voor het Rijk om onder de noemer 'Elke regio telt' de komende jaren werk te maken van een stevige basis voor elke regio. Eerder werd duidelijk dat de regio Zuidoost-Drenthe één van de regio’s is waarmee het Rijk in gesprek gaat over een aanpak. Dat is goed nieuws!

Innovatiecentrum van Greenwise Campus

Bij het innovatiecentrum van Greenwise Campus ging de minister in gesprek met vertegenwoordigers van het onderwijs, bedrijfsleven, gemeenten en provincie over de regionale opgaves, de kracht van de regio, de kansen die er liggen, de mooie dingen die hier al gebeuren en wat we als regio nodig hebben.

Bezoek aan Emmerhout

Na de gesprekken in het innovatiecentrum vertrok de minister naar de wijk Emmerhout. Hier sprak de minister met inwoners en professionals, waaronder een energiecoach, over de hulp die inwoners krijgen bij het verduurzamen van hun woning en het doorbreken van armoede die van generatie op generatie wordt doorgegeven.    

Chat met een medewerker