Wethouder (Robert) R.E. Kleine (CDA)

Portefeuille Jeugd, Onderwijs, Welzijn en Cultuur

- Jeugd

- Onderwijs

- Welzijn en maatschappelijke opvang

- Recreatie en Toerisme

- Kunst en Cultuur

- Land- en tuinbouw

3e loco