Organisatieschema

Bij de gemeente Emmen staan de doelen en wensen van het bestuur (raad en college) centraal. De griffie helpt daarbij de raad en de medewerkers van de organisatie helpen het college. De gemeente Emmen bestaat uit 43 teams. Als u een brief van ons krijgt, dan ziet u daarin de afkorting van het team wat uw vraag behandelt. Hieronder leest u wat de volledige naam van het team is.

Waar staat de afkorting van het team voor?
Afkorting Teamnaam
ABS Account, Beleid en Bedrijfsvoering sociaal domein
BOR Beheer Openbare Ruimte en Gebiedscoördinatie
BEL Belastingen
BOS Beleid en Ontwikkeling sociaal domein
BLE Beleid leefomgeving
BMO Bestuur en Managementondersteuning
BBS Buiten- en Binnensport
CSP Centraal Servicepunt
COM Communicatie
CSA Concern Strategie en Advies
CCA Concerncontrol en Auditing
CMT Concernmanagementteam
DIS Documentaire Informatievoorziening en Services
ECO Economie
XPC Expertisecentrum
FBA Financieel en Bedrijfsvoeringsadvies
FMO Financiële Management Ondersteuning
GTZ Gebiedstoezicht
GRF Griffie
HIS Handhaving en Invordering Sociaal Domein
HRM Human Resource Management
ICT Informatie Technologie
IMS Inkomens- en Maatschappelijke ondersteuning Sociaal domein
IOR Inrichting openbare ruimte
JPI Juridische Zaken, Personeelszaken en Inkoop
KVB Klantcontactcentrum Vergunningen Belastingen
KZB Klantcontactcentrum Zorgloket Burgerzaken
KSD Kwaliteit Sociaal Domein
OOE Openbaar Onderwijs
PDV Programma Dienstverlening
POW Programma Omgevingswet
PEV Programmabureau Emmen Vernieuwt
POR Projecten Openbare Ruimte 
PMT Projectmanagement
ROW Ruimtelijke ontwikkeling
SDV Schulddienstverlening
SOR Specialisten Openbare Ruimte
SPC Sport en Cultuur
TNH Toezicht en Handhaving
UVS Uitkeringsverwerking sociaal domein
USB Uitvoering Stad en Buiten
VGZ Vastgoed en Grondzaken
VRG Vergunningen
ZWM Zwembaden

Extra informatie

Nevenfuncties Concernmanagementteam en concerncontroller.