De gemeente als werkgever

Bij de gemeente Emmen is het prettig werken. Je bent en blijft steeds in ontwikkeling. Dat geldt ook voor stagiairs en de mensen met een werkervaringsbanen. 

Het loopbaanadviesbureau

De gemeente Emmen heeft een eigen loopbaanadviesbureau. Doel van het bureau is medewerkers meer mogelijkheden te bieden zichzelf te ontwikkelen. Zo kan het loopbaanadviesbureau onder andere helpen bij ontwikkelgesprekken, loopbaantests en het organiseren van leergangen, cursussen en workshops.

Stages

De gemeente Emmen is één van de grootste werkgevers in de regio. In 2014 zijn wij verkozen tot het beste stagebedrijf van gemeenten en Waterschappen. Wij vinden het belangrijk dat jonge mensen in opleiding zich bij ons kunnen ontwikkelen tot professionals. Stagiairs bieden wij daarom:

  • een kwalitatieve (erkende) stage
  • van VMBO tot WO niveau, van oriënterende, meewerk- tot afstudeerstages
  • een stagevergoeding
  • een speciale stagedag om andere stagiairs te ontmoeten
  • geschoolde stagebegeleiders

De beschikbare stageplaatsen zijn te vinden bij de vacatures.

Stage lopen bij de Gemeente Emmen? Bekijk de video:

Werkervaringsbanen

Jaarlijks willen wij minimaal 25 werkervaringsbanen aanbieden op verschillende niveaus. Doel daarvan is dat  werkzoekenden werkervaring kunnen opdoen en daarmee hun kansen op een reguliere baan vergroten. Werkervaringsbanen zijn bedoeld voor mensen van 18 tot 65 jaar met:

  • een WW-uitkering, Wsw- of Wajongindicatie of WWB uitkering
  • en niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers) die als werkzoekende ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf

Inhuur extern personeel

Talentsourcer verzorgt alle inhuur derden voor de gemeente Emmen. Hieronder valt uitzenden, detacheren, payroll en zzp. Talentsourcer heeft afspraken gemaakt met verschillende leveranciers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen en vragen naar de contactpersoon voor Talentsourcer.