Erkende overlegpartners (EOP)

Een belangrijke verbinding tussen de gemeente en de inwoners zijn de Erkende Overlegpartners (EOP's). Dit zijn bewoners, ondernemers en andere vertegenwoordigers uit een dorp, wijk of kern. Zij spreken namens meerdere mensen. Kortom zij zijn de officiële vertegenwoordiging. En ze zijn de vaste gesprekspartner van de gemeente. Zij zijn ook belangrijke contactpersonen voor alle inwoners uit het gebied. De gemeenteraad heeft een aantal overlegpartners officieel erkend.  

Wilt u weten welke Erkende Overlegpartner bij u in de buurt actief is? Vanwege de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hebben wij de adressenlijst van de Erkende Overlegpartners van onze website gehaald. U kunt de contactgegevens aanvragen via het contactformulier.

Overleg met de gemeente

De burgemeester en de wethouders bezoeken Erkende Overlegpartners regelmatig. Dan praten ze over onderwerpen die spelen in een dorp, wijk of kern. Als het mogelijk is, gaan de burgemeester en de wethouders daarna met die onderwerpen aan de slag.

De bewoner als adviseur

Erkende Overlegpartners kunnen de gemeente advies geven over allerlei onderwerpen als beleid, beheer of  verbeterpunten. Deze rol geeft de Erkende Overlegpartners een bijzondere positie in de gemeente. De samenwerking met de Erkende Overlegpartners is geregeld in een verordening

Eigen geld

Alle Erkende Overlegpartners hebben een eigen budget. Dit geld kunnen ze inzetten voor zaken die zij belangrijk vinden in hun woonomgeving.

Het Noaberhuus

De EOP’s van de dorpen Emmer-Compascuum, Emmer-Erfscheidenveen, Foxel-Scholtenskanaal, Nieuw-Weerdinge, Roswinkel en Weerdinge hebben de stichting Dorpenzorg opgezet. Zij zorgen voor Noaberhuuzen. Het Noaberhuus is een informatiepunt bij u in de buurt. U kunt er terecht voor hulp of zorg.