Overlegpartners

Erkende overlegpartners (EOP)

Icoon akkoord

Contactpersonen tussen gemeente en inwoners zijn Erkende Overlegpartners: bewoners, ondernemers en andere vertegenwoordigers uit een dorp of wijk.

Seniorenraad

Icoon akkoord

De seniorenraad Emmen is een erkend overlegpartner van de gemeente. De raad adviseert college en raad over ouderenbeleid. 

Wmo-raad Emmen

Icoon akkoord

De Wmo-raad Emmen informeert en adviseert de gemeente. Dat doet zij over het beleid en de uitvoering van de Wmo. Gevraagd en ongevraagd.

Cliëntenraad Participatiewet en WSW

Icoon akkoord

De Cliëntenraad brengt adviezen uit over het beleid van de gemeente Emmen. Gevraagd en ongevraagd. De Cliëntenraad heeft een eigen website.

Jongerenadviesraad

Icoon akkoord

De Jongeren Adviesraad Emmen (JAR MM) is de officiële adviesraad van het College van Burgemeester en Wethouders voor alles wat over jongeren gaat.