Geldzaken van de gemeente

Net als bij ieder huishouden heeft de gemeente Emmen inkomsten en uitgaven. Ieder jaar kijkt de gemeente op vier momenten hoe ze ervoor staat: bij het opstellen van de begroting, de kadernota, de bestuursrapportages en de jaarstukken. Bij de presentatie van de jaarrekening (het overzicht van inkomsten en uitgaven) legt het college uit wat er gedaan is, wat er is bereikt, hoeveel geld er is uitgegeven en hoe de gemeente er financieel voor staat.

Kadernota (juni)

De gemeente Emmen stelt elk jaar de plannen voor de komende jaren op. Die plannen staan in de Kadernota. Dat gebeurt in de maand juni. Om de volledige stukken van de Kadernota 2022 te lezen klikt u op de link.

Begroting (november)

In de begroting staat wat de plannen in de kadernota betekenen, hoe we ze willen bereiken en hoeveel geld dit gaat kosten. Begin november stelt de gemeenteraad de begroting voor het volgende jaar vast. Er staat ook al iets over de jaren daarna in de begroting geschreven. Om dePDFbegroting 2022 te lezen klikt u op de link. Om dePDFbijlagen van begroting 2022te lezen klikt u op de link. Om PDFde infographic te lezen, klik op de link.

Bestuursrapportage (juni en december)

Na het vaststellen van de begroting kunnen er in de loop van het jaar dingen gebeuren die invloed hebben op de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Daarom komt er twee keer per jaar een verslag van het bestuur. Hierin staat onder andere of we de doelen van de begroting kunnen halen en of we nog steeds voldoende geld hebben. De rapportages staan op de website van de gemeenteraad. Om de eerste Bestuursrapportage van 2021 te lezen klikt u op de link.

Jaarstukken (mei)

De gemeente kijkt na het jaar of de plannen die de gemeente wilde doen ook zijn uitgevoerd en hoeveel dat heeft gekost. In de jaarstukken (jaarrekening) legt het college ook uit hoe de plannen zijn uitgevoerd. Ook wordt vermeld hoe de gemeente er financieel voorstaat. Tijdens de raadsvergadering in juni bespreekt de gemeenteraad de jaarstukken. Op de website van de gemeenteraad vindt u de jaarstukken van 2020