Kadernota

Jaarlijks stelt de gemeenteraad een Kadernota vast. Dit is de eerste stap om te komen tot een begroting. In de kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren.

De gemeenteraad behandelt de Kadernota van 2018 in juni 2017 tijdens de raadsvergadering. De volledige stukken van de Kadernota 2018 staan binnenkort op de website van de gemeenteraad. U kunt hier alvast de belangrijkste documenten bekijken: