Jaarstukken

In de jaarstukken van de gemeente Emmen leest u wat de gemeente het afgelopen jaar heeft bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en hoeveel dat heeft gekost. Alle inkomsten en uitgaven staan in de gemeentelijke jaarstukken. De gemeenteraad stelt de jaarstukken in juni vast. Na behandeling in de gemeenteraad sturen we de jaarstukken door naar de provincie voor goedkeuring.

De gemeenteraad behandelt de jaarstukken van 2018 op 27 juni 2019 tijdens de raadsvergadering. U kunt de volgende stukken bekijken: