Jaarstukken

In de jaarstukken van de gemeente Emmen leest u wat de gemeente het afgelopen jaar heeft bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en hoeveel dat heeft gekost. Alle inkomsten en uitgaven staan in de gemeentelijke jaarstukken. De gemeenteraad stelt de jaarstukken in juni vast. Na behandeling in de gemeenteraad sturen we de jaarstukken door naar de provincie voor goedkeuring.

De gemeenteraad behandelt de jaarstukken van 2017 op 28 juni 2018 tijdens de raadsvergadering. De jaarstukken staan binnenkort op de site van de gemeenteraad. Bekijk hier de PDFVerkorte Jaarrekening 2017 en PDFuitgebreide versie van de Jaarrekening 2017.