Wethouder (René) R. van der Weide (Wakker Emmen)

Portefeuille Ruimte, Bereikbaarheid, Duurzaamheid en Sport

- Openbare Ruimte

- Bereikbaarheid (binnen gemeentegrens)

- Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid

- Vergunningen

- Milieu, Duurzaamheid en Energie (excl. verduurzaming bedrijfsleven)

- Sport

- Dierenwelzijn

4e loco

Wethouder (René) R. van der Weide