Wethouder (Jisse) J. Otter (Wakker Emmen)

Portefeuille Financiën, Wonen, Handhaving en Organisatie

- Financiën en Belastingen 

- Deelnemingen (eigenaarsrol) 

- Organisatie en Bedrijfsvoering

- Informatisering en automatisering

- Grondzaken

- Gemeentelijk vastgoed en accommodaties

- Sociaal-cultureel werk

- Wonen en Bouwen

- Toezicht en Handhaving

- Rensenpark

1e loco 

Wethouder (Jisse) J. Otter