Wethouder (Jan) J. Bos (Wakker Emmen)

Portefeuille 

Portefeuille Zorg, Welzijn en Bedrijfsvoering

 • Volksgezondheid
 • Zorg en welzijn 
  • WMO
  • Maatschappelijk opvang, vrouwenopvang, verslavingszorg 
  • Gehandicaptenbeleid en Voorzieningen Gehandicapten
  • Maatschappelijk werk
  • Ouderenwerk
  • Sociaal-cultureel werk, opbouwwerk en sociaal raadsliedenwerk
 • Inkomensvoorzieningen
  • Uitkeringsverwerking
  • Minimabeleid
  • Schulddienstverlening
 • Organisatie en Personeel 
 • Interne dienstverlening
 • Huisvesting bestuur en ambtelijke organisatie
 • Burgerzaken en Klant Contact Centrum
 • Informatisering en Automatisering 
  • Dimpact

4e locoburgemeester

Wethouder (Jan) J. Bos