Wethouder (Bouke) B. Arends (PvdA)

Portefeuille 

Portefeuille Economie, Werk en Sport

 • Economische zaken 
  • Promotie en acquisitie bedrijfsleven (incl. grondverkoop bedrijven)
  • Kennis en innovatiebeleid
  • Bio-based economy
  • MBO en HBO
  • SNN commissie Economische Zaken
 • Participatie, Werk(gelegenheid) en arbeidsmarktbeleid
  • Participatiewet, WSW, Buurtsupport
  • Praktijkschool, Thriantaschool
  • Aanpak jeugdwerkloosheid
  • Werkgeversdienstverlening
  • Techniekpact, sectorplannen
  • Arbeidsmarktregio
  • Leerwerkbedrijf
 • Sport, incl. accommodaties en zwembaden
  • Combinatiefunctionarissen
  • JOGG
 • Internationale betrekkingen
  • Buitenlandse contacten met economisch karakter (o.a. Stedenkring)
  • Europese aangelegenheden (Brussel)
 • Regiomarketing
  • Promotie Emmen
  • ‘Emmen op Kop’ (i.c.m. R. v.d. Weide en R.E. Kleine)
 • Schoolbestuurlijke taak Openbaar Onderwijs
 • Inkomensvoorzieningen
  - Uitkeringsverwerking
  - Minimabeleid
  - Schulddienstverlening

1e locoburgemeester 

Wethouder (Bouke) B. Arends