Gemeentesecretaris (Ida) I. Oostmeijer-Oosting

De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar. Behalve hoogste manager van de ambtelijke organisatie, is zij ook de eerste adviseur van het college van Burgemeester en Wethouders. Zij woont daarom de collegevergaderingen bij.

Gemeentesecretaris (Ida) I. Oostmeijer-Oosting