Collegeprogramma 2018-2022

Samen investeren!

In het collegeprogramma hebben we opgeschreven hoe we de volgende vier jaar gaan werken aan een gemeente Emmen waar inwoners, bedrijven en bezoekers graag willen zijn. Een gemeente die vóór de anderen uit loopt in Noord- en Oost-Nederland en een belangrijke verbinding is tussen de Randstad en Noordoost Europa. Een gemeente met een prettige omgeving om te wonen en te werken en met gelukkige inwoners die volop mee doen in onze samenleving. Op deze pagina leest u in grote lijnen wat we de volgende jaren willen bereiken.

Betrokken

Wij willen samen optrekken met onze inwoners en bedrijven.

 • Samen plannen maken
 • Betere dienstverlening
 • Vertrouwen geven en (terug)krijgen

Leefbaar

In de gemeente Emmen is het goed wonen, werken en recreëren.

 • Meest veilige grote gemeente van Nederland
 • Goede voorzieningen in alle dorpen en wijken, zoals bijvoorbeeld scholen, supermarkten, sporthallen en buurthuizen
 • Aantrekkelijk voor toeristen en bezoekers
 • Vernieuwen van dorpen en wijken

Duurzaam

We kijken naar de toekomst en werken samen met onze inwoners en bedrijven mee aan het verbeteren van het klimaat.

 • Op weg naar aardgasvrij
 • Zonnepanelen/ zonneakkers
 • Regie op windenergie
 • Andere energiebronnen, zoals waterstof
 • Zonnepanelen en isolatie voor gebouwen van de gemeente
 • Asbestvrije daken

Sociaal

We hebben aandacht voor elkaar en helpen kwetsbare inwoners.

 • Iedereen doet mee, het liefst via betaald werk
 • Zorg voor jeugd en gezin
 • Gezond leven is de beste zorg
 • Hulp dichtbij en makkelijk bereikbaar
 • Mensen zijn minder arm en hebben minder schulden

Bereikbaar

We willen sneller en beter bereikbaar zijn.

 • Onderhoud wegen
 • Opnieuw maken weg Emmen-Klazienaveen en Boermarkeweg
 • Verbeteren verbinding spoor Zwolle
 • Aandacht voor de fietser
 • Goede mogelijkheden om te parkeren
 • Oplossen parkeerproblemen in dorpen en wijken

Ondernemend

We willen een gemeente worden waar volop activiteiten zijn. Met voldoende banen en goed personeel.

 • Aantrekkelijke gemeente voor bedrijven om zich te vestigen
 • Goede bereikbare bedrijventerreinen via de weg en het spoor
 • Emmen Onderwijsstad voor MBO en HBO
 • Ondernemers helpen kansen te pakken door instellen fonds van 10 miljoen euro voor economische initiatieven
 • Samenwerking met andere gemeenten en regio's
 • Promotie en evenementen in de gemeente Emmen

Collegeprogramma 2018-2020