Weekagenda

Vrijdag 29 januari

 • Bezoek aan Peter van Dijk
 • Bijeenkomst Streektaalprijs DvhN

Maandag 1 februari

 • Werkoverleg communicatie
 • Regionaal Crisisteam corona
 • Evenementenoverleg
 • Overleg met de gemeentesecretaris
 • Klankbordgroep corona van de VNG
 • Vergadering met het Dagelijks Bestuur van Alliantie van Kracht (armoede)
 • Commissievergadering gemeenteraad

Dinsdag 2 februari

 • Collegevergadering
 • Overleg met Erkende Overlegpartners over bezuinigingen

Woensdag 3 februari

 • Veiligheidsoverleg
 • Regionaal Crisisteam corona
 • Overleg met CdK en de Drentse burgemeesters over corona

Donderdag 4 februari

 • Extra bestuursvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • Deelname aan webinar over armoede en laaggeletterdheid

Vrijdag 5 februari

 • Vergadering Vereniging Drentse Gemeenten
 • Digitale bijeenkomst met de Drentse burgemeesters

Zaterdag 6 februari

 • FC Emmen - AZ