Weekagenda

19 juli t/m 13 augustus

 • Zomervakantie

Maandag 16 augustus

 • Video-opname Project E
 • Regionaal Crisisteam corona
 • Gemeentelijke bestuurlijke klankbordgroep corona (VNG)

Woensdag 18 augustus

 • Bezoek 60-jarig echtpaar Weggemans
 • Bezoek 65-jarig echtpaar Jeuring

Donderdag 19 augustus

 • Overleg met de directeur van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
 • Bezoek 60-jarig echtpaar Bruinsma

Vrijdag 20 augustus

 • Bezoek ministeries over de Regiodeal
 • Bureau Meesterschap

Maandag 23 augustus

 • Veiligheidsoverleg met politie
 • Regionaal crisisteam corona
 • Evenementen overleg
 • Werkoverleg communicatie
 • Overleg gemeentesecretaris
 • Bezoek delegatie D66
 • Bestuurlijk overleg over zorg en veiligheid
 • Interbestuurlijke klankbordgroep corona (VNG)
 • Zomerbijeenkomst van de Bedrijvensociëteit A37