Weekagenda

Vrijdag 13 december

 • Vergadering Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe
 • Bezoek Drents Archief
 • Bespreken oud en nieuw
 • Winterborrel van de Commerciele Club
 • Personeelsfeest

Zaterdag 14 december

 • Moederliefde - Loods 13

Zondag 15 december

 • Noaberschap United
 • FC Emmen - Sparta

Maandag 16 december

 • Evenementenoverleg
 • Veiligheidsoverleg
 • Nationale Naturalisatiedag
 • Werkoverleg communicatie
 • Bestuurlijk overleg basisteam Zuidoost-Drenthe
 • Bestuursvergadering Veiligheidszorg Drenthe
 • Werksessie met de gemeenteraad over financien 

Dinsdag 17 december

 • Collegevergadering
 • Voorlezen Het groot Drenthe College dictee
 • Overleg Emmen Vernieuwt
 • Overleg stageopdracht VRD 
 • Werkbezoek aan EOP Oranjedorp

Woensdag 18 december

 • Overleg over de nieuwjaarsreceptie
 • Bestuurlijk overleg met Wildlands
 • Bestuur Veiligheidsregio Drenthe
 • Overleg over het Zuidenveld in Schoonebeek
 • Kersbijeenkomst van de Rotary
 • BOCK-avond voor carbid knallers

Donderdag 19 december

 • Lezing Open Coffee in de Grote Kerk
 • Wekelijkse persconferentie
 • Voorleeswedstrijd van de PABO
 • Lunchafspraak met burgemeester Van der Tuuk
 • Kerstborrel van Naoberschap United
 • Raadsvergadering

Vrijdag 20 december

 • Bestuur Vereniging Drentse Gemeenten
 • Welkomstwoord ontmoetingsdag voor gepensioneerde ambtenaren
 • Kerstbijeenkomst Bureau Meesterschap