Weekagenda

Vrijdag 23 oktober

 • Raad van Commissarissen SportDrenthe
 • Film Zorglandgoed Mirre bekijken
 • Bezoek aan EOP Foxel

Zondag 25 oktober

 • Voorlezen kinderen - bedtime stories 

Maandag 26 oktober

 • Veiligheidsoverleg met politie
 • Overleg over evenementen
 • Regionaal Crisisteam Corona
 • Overleg met de gemeentesecretaris
 • Gemeentelijke klankbordgroep corona van de VNG

Dinsdag 27 oktober

 • Collegevergadering
 • Overleg over Democratie Dichterbij

Woensdag 28 oktober

 • Bestuur Veiligheidsregio Drenthe
 • Crisisteam en overleg met burgemeesters over aanpak corona
 • Informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad over de strategienota

Donderdag 29 oktober

 • Vergadering met het bestuur van de VNG
 • Raadsvergadering

Vrijdag 30 oktober

 • Overhandigen eerste exemplaar Publieksboek De Hondsrug aan burgemeesters
 • Overleg met wethouder Van der Weide
 • In ontvangst nemen cheque Treant voor laaggeletterdheid