Burgemeester Eric van Oosterhout (PvdA)

Burgemeester Eric van Oosterhout
Telefoon: 
0591-685501
Address: 

Twitter: @evoosterhout
Facebook: @evoosterhout

Portefeuille

  • Algehele beleidscoördinatie
  • Integrale veiligheid
  • Openbare orde, Politie en Brandweer
  • Coördinatie interbestuurlijke verhoudingen en externe betrekkingen
  • Communicatie en representatie
  • Versterking lokale democratie
  • Erkende overlegpartners dorpen en wijken