Burgemeester (Eric) H.F. van Oosterhout (PvdA)

Weblog

Ga stemmen

Woensdag zijn de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het kan niemand echt zijn ontgaan. Overal hangen verkiezingsborden. Er zijn links en rechts debatten gevoerd.

Lees verder

De Ronde van Drenthe

Het is al vroeg een drukte van belang in het stadhuis van Emmen. Dit jaar zijn we vertrekplaats voor de Ronde van Emmen. Als ik tegen half 10 het ‘bruggebouw’ binnenloop, ben ik één van de eerste.

Lees verder

Naoberschap United

Het is een bekend begrip in Drenthe: naoberschap. Lastig te vertalen. Het gaat verder dan burenhulp. Daarbij denk je meer aan het lenen van een kopje suiker of een boormachine.

Lees verder

IJsjes

Het loopt al tegen het eind van de middag. Vanuit een warme auto lijkt het lekker weer. Maar als ik naar de bakker in Winkelcentrum Emmermeer loop, voelt het verraderlijk koud.

Lees verder

Carnaval

Carnaval is voor mij niet vreemd. Met een Brabantse familie kreeg ik het met de paplepel ingegoten. In Zwolle vierde ik als middelbare scholier het feest uitbundig.

Lees verder

Column

Kansen

Het bordje hangt al jaren op mijn werkkamer, eerst in Gieten, nu in Emmen. Het is van metaal, wit met zwarte emailleletters: “A.W. van Oosterhout, aannemer”. Ik ben de zoon van een timmerman.

Lees verder

Verward

“Lochem” is in Burgemeestersland een vertrouwde plaats. Daar worden elk jaar de gelijknamige bijeenkomsten gehouden. De onderwerpen wisselen.

Lees verder

Ik pas

We hebben met onze drie dochters een fijn weekend in London. In deze drukke tijden is elk moment waarop we met elkaar zijn al fijn. Dan vermaak ik me met de dames ook wel in Lutjebroek-zuid.

Lees verder

Veilig

Naar de gevangenis gaan is geen dagelijks werk. Gelukkig gaat het voor mij slechts om een werkbezoek. In Veenhuizen kom ik met een bewaker via de personeelsingang binnen.

Lees verder

Hier kom ik weg

Het is vlak voor de belangrijke wedstrijd van FC Emmen tegen De Graafschap. Bij winst kan er serieus worden gesproken over de promotie naar de eredivisie. We zijn met een heel gezelschap gasten.

Lees verder

Weekagenda

Datum Activiteit
Zaterdag 17 maart Bezoek 65-jarig echtpaar
Zondag 18 maart PEC Zwolle – Feyenoord
Maandag 19 maart 
Overleg zorg
Politieoverleg
Overleg evenementen
Werkoverleg communicatie
Lunch met groep medewerkers
Bijeenkomst Alliantie van Kracht
Presidium
Welkomstwoord overleg voorzitters stembureau
Dinsdag 20 maart


 

Overleg gemeentesecretaris
Collegevergadering
Bijwonen opnames verkiezingsdebat RTV Drenthe

Woensdag 21 maart
 

Gemeenteraadsverkiezingen
Ronde langs stembureaus
Uitslagenavond bruggebouw gemeentehuis

Donderdag 22 maart


 

Bezoek 60-jarig echtpaar
Lunch met groep medewerkers
Opening dockshelter Emmtec
Overleg met brandweer
Mattheus Passion (Atlas Theater)

Vrijdag 23 maart
 

Openbare zitting Centraal Stembureau
Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe

Zaterdag 24 maart


 

Openen TCB G-tennistoernooi
Bezoek 65-jarig echtpaar
Landelijke Opschoondag (Angelslo)
Toespraak Inspiratiediner Rotary

Contact

Email: e.vanoosterhout@emmen.nl                 
Telefoon: 14-0591                                                              
Twitter: @evoosterhout 

Portefeuille

Portefeuille Algehele beleidscoördinatie, Integraal veiligheidsbeleid, Communicatie en representatie

 • Algehele beleidscoördinatie 
 • Integraal veiligheidsbeleid
  • Veiligheidsregio
  • Stichting Veiligheidszorg
 • Openbare orde, Politie en Brandweer
 • Coördinatie externe betrekkingen
  • Dagelijks bestuur en Algemeen bestuur Vereniging Drentse Gemeenten
  • Dagelijks bestuur Samenwerkingsverband Noord-Nederland
 • Communicatie en representatie
 • Bestuurlijke organisatie incl. bestuurlijke vernieuwing
 • Relatie burger – bestuur algemeen
 • Strategienota