College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders bestuurt de gemeente. Het bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor en voert die uit. Het college bepaalt hoe het gemeentelijk beleid, dat wordt uitgestippeld door de gemeenteraad, moet worden uitgevoerd door de ambtenaren. Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad over het uitgevoerde beleid. De gemeentesecretaris ondersteunt het college. Sinds 9 mei 2022 bestaat het college uit de coalitiepartijen Wakker Emmen en PvdA.

Het college van burgemeester en wethouders inclusief gemeentesecretaris loopt naar de camera

Vraag stellen

Heeft u een vraag aan het college? U kunt uw vragen stellen met dit formulier.

 

Vervangingsregeling

  • Burgemeester H.F. van Oosterhout wordt vervangen door wethouder G.P. Rink en andersom
  • Wethouder J. Otter wordt vervangen door wethouder R. van der Weide en andersom
  • Wethouder R. Wanders wordt vervangen door Wethouder D. Leal en andersom
  • Wethouder P. Schrik wordt vervangen door wethouder R. van der Weide

Is de eerste vervanger ook afwezig? Dan heeft elk lid van het college het wettelijke recht om de wethouder of de burgemeester te vervangen. Dit geldt ook voor zaken waar toestemming voor nodig is. 

Extra informatie

Nevenfuncties college