Bezwaar of klacht indienen

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u schriftelijk bezwaar indienen.

Klacht over de gemeentelijke organisatie

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt dan een klacht indienen.

Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.