Besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders vergadert meestal elke week op dinsdag. Tijdens een vergadering neemt het college besluiten over een groot aantal voorstellen. Bijna alle besluiten zijn openbaar. Soms maken we een besluit niet openbaar. Dit zijn besluiten waar we de privacy van de direct betrokkenen moeten waarborgen en respecteren.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de laatste zes besluitenlijsten: