Besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders vergadert meestal elke week op dinsdag. Tijdens een vergadering neemt het college besluiten over een groot aantal voorstellen. Bijna alle besluiten zijn openbaar. Soms maken we een besluit niet openbaar. De privacy van mensen die direct bij deze besluiten betrokken zijn, is belangrijker dan de openbaarheid van het besluit.

Hieronder vindt u de besluitenlijsten van de afgelopen zes weken. Oudere besluitenlijsten kunt u digitaal opvragen of bekijken via de archiefpagina van onze website. Bekijk onze pagina op de door u gekozen datum.