Bijsluiter belastingen

In dit overzicht ziet u waarvoor u belasting moet betalen aan de gemeente Emmen en waar dit geld voor wordt gebruikt. Eind februari 2019 ontvingen eigenaren en gebruikers van woningen en gebouwen de aanslag gemeentelijke belastingen 2019. Uitgebreide informatie over de belastingaanslag vindt u ook op de achterkant van uw aanslagbiljet.

U betaalt gemeenteljike belastingen voor rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting (OZB). De gemeente gebruikt dit geld voor:

Rioolheffing

 • Afval- en regenwater inzamelen en afvoeren
 • De riolering vervangen, onderhouden en beheren
 • Maatregelen tegen (grond) wateroverlast nemen

Afvalstoffenheffing (voor het ophalen van huishoudelijk afval heeft de gemeente een contract met AREA Reiniging)

 • De grijze, groene en PMD-container legen en het afval verwerken
 • Oud papier ophalen
 • Klein chemisch afval inzamelen
 • Afval innemen bij de milieustraat

Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Wegen en fietspaden
 • Werkgelegenheid
 • Straatverlichting
 • Kunst en Cultuur
 • Sport
 • Veiligheid

Gratis bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZwaarde of aanslag? Bel of mail de gemeente! Onze taxateur neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. Als de waarde fout is dan passen wij deze gelijk aan.

Digitaal regelen

U kunt veel digitaal regelen met uw DigiD in het Belastingloket Emmen. Dit kunt u digitaal doen:

 1. Uw aanslagbiljet bekijken
 2. De WOZ-waarde en het taxatieverslag van uw woning bekijken
 3. Automatische incasso aanvragen, stopzetten of uw rekeningnummer wijzigen
 4. Zien of u in aanmerking komt voor kwijtschelding en deze ook direct aanvragen
 5. Een betalingsregeling aanvragen
 6. Bezwaar maken tegen uw gemeentelijke aanslag en/of WOZ-beschikking