Veel gestelde vragen

Ik heb nog geen aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Klopt dat? 

De aanslagen worden eind februari op meerdere dagen bezorgd. Bent u aangemeld bij MijnOverheid? En heeft u de gemeente Emmen toestemming gegeven berichten te sturen? Dan ontvangt u de aanslag in uw Berichtenbox op MijnOverheid. U ontvangt dan geen papieren versie meer. U kunt met uw DigiD inloggen op mijnoverheid.nl. Als de WOZ-waarde (nog) niet bekend is, ontvangt u de aanslag later.

Ik wil bezwaar maken. Moet ik nu een brief schrijven? 

Dit is niet altijd nodig. Neemt u dan binnen 6 weken na ontvangst van de aanslag contact met ons op. Bel ons via 14 0591 of stuur een e-mail naar gemeente@emmen.nl. Wij proberen met u tot een oplossing te komen. Als u toch liever officieel bezwaar wilt indienen, dan kan dat op de volgende manieren:
- Digitaal, in het Belastingloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
- Per brief: U kunt het bezwaarschrift richten aan: team Belastingen t.a.v. teamleider Belastingen, postbusnummer 30.001, 7800 RA Emmen.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat u voorlopig niet hoeft te betalen.

Als ik inlog met DigiD, zie ik de WOZ-waarde van mijn huis en het taxatierapport niet staan. Hoe kan dat? 

U kunt dit alleen zien in het Belastingloket als de aanslag op uw naam staat. Als mede-eigenaar kunt u deze gegevens niet digitaal opvragen. Er zijn voor u dan geen digitale gegevens beschikbaar. Wel kunt u ons bellen of een email sturen voor deze gegevens. 

Wordt het belastingbedrag in één keer van mijn rekening afgeschreven, als ik gebruik maak van automatische incasso? 

Nee. Het belastingbedrag wordt dan in 10 gelijke termijnen van uw rekening afgeschreven. U vindt de termijnbedragen en het rekeningnummer op de voorkant van uw aanslag. U kunt een automatische incasso online aanvragen, wijzigen en intrekken in het Belastingloket.

Hoe is de WOZ-waarde van mijn woning vastgesteld? 

De WOZ-waarde is bepaald op de marktwaarde. Dit is het bedrag wat uw woning zou kunnen opbrengen op 1 januari van het jaar ervoor. Deze marktwaarde wordt bepaald op basis van verkoopcijfers van (vergelijkbare) woningen die bij ons bekend zijn. Na controles hierop is de definitieve WOZ-waarde vastgesteld.

Hebben wijzigingen aan een pand (verbouw, aanbouw, sloop) invloed op de WOZ-waarde? 

Als uitgangspunt geldt dat de waarde wordt bepaald naar de waardepeildatum 1 januari van het jaar ervoor. Als in de periode tussen de waardepeildatum en 1 januari van het belastingjaar de toestand van uw pand is gewijzigd (bijvoorbeeld door een verbouwing), dan moet de gemeente daar rekening mee houden. In dat geval is de waarde bepaald op de toestand van het pand op 1 januari van het belastingjaar.

Kan ik een taxateur spreken over de hoogte van de WOZ-waarde? 

Als u denkt dat de WOZ-waarde niet juist is, kunt u contact met ons opnemen. Doe dit binnen 6 weken na ontvangst van de aanslag. Bel ons via 14 0591 of stuur een e-mail over uw WOZ-waarde. U wordt dan zo snel mogelijk door een taxateur teruggebeld. Kort na het versturen van de aanslagen kan het iets langer duren voordat u wordt teruggebeld.

Ik heb mijn woning verkocht. Waarom krijg ik nu toch nog een aanslag? 

Heeft u de woning vóór 1 januari verkocht? Dan hoort u geen aanslag te ontvangen. Bel ons dan via 14 0591 of stuur een e-mail over uw aanslag.

Waarom betaal ik toch nog voor het oude adres?

Heeft u de woning op of na 1 januari verkocht? Dan klopt het dat u een aanslag heeft ontvangen en hier nog voor betaald. De situatie op 1 januari is bepalend voor de belastingplicht voor het hele jaar. De notaris verrekent de eigenaarslasten, onroerende zaakbelasting (OZBE) en rioolheffing (RIOE) bij de verkoop. Dit houdt in dat de koper van uw oude woning aan u een vergoeding betaalt voor deze aanslagen via de notaris, zodat u de aanslag kunt betalen. 

Verhuizing

Voor de gebruikerslasten, het rioolgebruik (RIOG) en de afvalstoffenheffing (AFV), ontvangt u vanaf de datum van verhuizing een schriftelijke ontheffing van de gemeente Emmen voor uw oude adres. Het bedrag van de ontheffing zal in mindering worden gebracht op de totale aanslag. 
U ontvangt daarna voor het nieuwe adres een nieuwe aanslag voor de gebruikerslasten (RIOG en AFV). 

Overlijden

Is uw partner/huisgenoot overleden en heeft hij of zij de aanslag op naam, dan vindt er voor de maanden na het overlijden een ontheffing op zijn of haar naam plaats voor:

 • de gebruikerslasten rioolgebruik (RIOG)
 • en de afvalstoffenheffing (AFV)

U ontvangt daarna een nieuwe aanslag voor het aantal personen dat op dat moment op het adres staat ingeschreven. 

Aanslag op uw naam

Heeft u de aanslag op uw naam ontvangen en is uw partner/huisgenoot overleden, dan volgt er geen ontheffing. 

Automatische incasso

Is er voor de aanslagen op naam van uw partner/huisgenoot een machtiging voor automatische incasso afgegeven, dan geldt deze niet voor uw belastingaanslagen. 
U kunt via het Belastingloket digitaal uw machtiging activeren. Lukt dit niet? Bel dan met de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591 om een machtigingsformulier aan te vragen.  

Ik kan de aanslag niet betalen. Kan ik kwijtschelding aanvragen? 

Kwijtschelding kunt u alleen met DigiD aanvragen in het Belastingloket.

Mijn bedrijf heeft een aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Kan ik mijn gegevens ook digitaal inzien? 

Om datalekken te voorkomen, is de mogelijkheid voor bedrijven om in te loggen met aanslag- en subjectnummer uitgeschakeld. 

Wat houdt de 2%-maatregel in?

Volgend jaar krijgt Gemeente Emmen minder geld van het Rijk, dus zullen we moeten bezuinigen. Daarom stellen we voor 2020 een zogenaamde ‘2%-maatregel’ in. We proberen daarmee onze inkomsten met 2% te verhogen en onze uitgaven met 2% te verlagen. We kunnen niet op alle posten bezuinigen of ze verhogen. Denk hierbij aan geld dat we van het Rijk krijgen, de kosten voor een rijbewijs (dit is een landelijk tarief), geld voor onderwijs en werkvoorziening of zaken waar we al op hebben bezuinigd het afgelopen jaar. Het is een noodmaatregel. Hierdoor kunnen we de belangrijkste regelingen in stand houden en hoeven we geen voorzieningen in onze gemeente te sluiten. 

Wat betekent de 2% maatregel voor u?

Het wordt helaas voor iedereen wat minder. Daar merkt u het meest van in de verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB). Voor het eerst in vijf jaar gaat de OZB omhoog. Eerder gaven we aan dat de OZB in 2020 met 1% wordt verhoogd. Met het invoeren van deze maatregel wordt de verhoging 3%. Heeft u bijvoorbeeld een WOZ-waarde van € 171.000,-? Dan betaalt u €317,03 in 2020 aan OZB. Dit is een verhoging van € 9,-. Daarnaast wordt onder andere de toeristenbelasting met € 0,05 extra verhoogd, zullen de tarieven voor bouwleges in 2020 hoger zijn en bezuinigen we op de ambtelijke organisatie.

Waar betaal ik gemeentelijke belastingen voor?

U betaalt gemeentelijke belastingen voor rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting (OZB).

Het geld wat binnen komt, waar gebruikt de gemeente dit voor?

Rioolheffing

 • Afval- en regenwater inzamelen en afvoeren
 • De riolering vervangen, onderhouden en beheren
 • Maatregelen tegen (grond) wateroverlast nemen

Afvalstoffenheffing (voor het ophalen van huishoudelijk afval heeft de gemeente een contract met AREA Reiniging)

 • De grijze, groene en PMD-container legen en het afval verwerken
 • Oud papier ophalen
 • Klein chemisch afval inzamelen
 • Afval innemen bij de milieustraat

Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Wegen en fietspaden
 • Werkgelegenheid
 • Straatverlichting
 • Kunst en Cultuur
 • Sport
 • Veiligheid