Belastingloket

Gemeente Emmen heeft een digitaal loket voor belastingen. In het Belastingloket vindt u snel en gemakkelijk informatie over onze producten en diensten, bijvoorbeeld:

  • aanslagen, brieven en e-mails inzien
  • bezwaar maken 
  • automatische incasso aanvragen, aanpassen of stopzetten
  • kwijtschelding aanvragen
  • vrijstelling medisch afval aanvragen
  • betalingen inzien
  • uw gegevens aanpassen