Raadhuisplein Emmen

default iconAndere onderwerpen (A-Z)

A

 • Aangepast sporten

  Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Sporten en bewegen kan ook een vorm van meedoen zijn. Lukt dit niet door uw beperking?

  Twee kinderen die een bal overgooien
 • Aangifte doen van overlijden

  Als er iemand is overleden, moet u aangifte doen bij de gemeente. U doet dit bij de gemeente waar de persoon is overleden.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Aangifte levenloos geboren kindje

  Als uw kind levenloos is geboren, doet u aangifte bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind is geboren. U krijgt een akte van geboorte (levenloos).

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Aanlegvergunning

  Bij werkzaamheden waarbij iets nieuws wordt aangelegd heeft u meestal een aanlegvergunning nodig.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Aansprakelijk stellen

  Als u schade heeft geleden door de gemeente dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Aanvulling op AOW-pensioen

  Woont u in Nederland? En heeft u geen volledig AOW-pensioen?

  Briefjes van 50 en 100 euro
 • Achternaam voor uw kind kiezen

  Ouders kunnen samen kiezen welke achternaam hun eerste kind krijgt. U geeft de gekozen achternaam door aan de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Adresonderzoek

  Staat er iemand op uw adres ingeschreven die er niet meer woont? Geef dit dan door aan de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Afspraak bij de gemeente

  Komt u bij de gemeente Emmen, dan heeft u een afspraak nodig. U wordt op de afgesproken tijd geholpen. De afspraak maakt u makkelijk online.

 • Afspraak of contact

  U kunt de gemeente op verschillende manieren bereiken. Bellen, mailen, schrijven, langskomen. U kunt alleen op afspraak langskomen op het gemeentehuis.

  Raadhuisplein Emmen
 • Afval of milieumelding

  Troep of illegaal afval gevonden in de openbare ruimte? Meld dit dan bij de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Afvalcontainer

  Vraag een nieuwe afvalcontainer aan als uw container kapot of kwijt is. Dit doet u bij Area Reiniging.

  Afval auto van Area Reiniging
 • Afvalstoffenheffing

  Afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor het legen van uw containers. Gebruikers van woningen moeten dit betalen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Afvalwater afvoeren

  Afvalwater kunt u het laten wegstromen in de grond, in ander water of in het riool.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Akte uit de Burgerlijke stand

  Een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Alcohol schenken en verkopen

  Wilt u alcoholistische dranken verkopen in uw onderneming? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Organiseert u een evenement en wilt u daar ook alcohol schenken? Vraag een ontheffing aan bij de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Anti-reclamesticker

  Met een sticker op uw brievenbus (Ja-Nee of Nee-Nee sticker) geeft u aan of u ongeadresseerde post wilt ontvangen, zoals reclamefolders.

  Afval auto van Area Reiniging
 • Aquarena

  Bij Aquarena is voor iedereen iets te beleven!

  Meisje met duikbril op onderwater
 • Asbest verwijderen

  Als u asbest gaat verwijderen, moet u altijd vooraf toestemming vragen aan de gemeente. Dit kunt u online doen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Auto wegslepen bij fout parkeren

  De gemeente mag uw auto (laten) wegslepen als u fout geparkeerd staat. Wilt u uw weggesleepte auto ophalen? Neem contact op met de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Automatische incasso

  Gemeentelijke belastingen kunt u op verschillende manier betalen. U kunt het zelf overmaken, maar u kunt ook kiezen voor automatische incasso.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

B

 • Basisvaardigheden

  In Emmen heeft ongeveer 11% van de volwassenen moeite met lezen, schrijven, rekening en omgaan met digitale apparaten.

 • Bedrijf of werken aan huis

  U mag geen winkel, praktijk, salon, kapsalon of sportschool in uw huis beginnen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Bedrijfskavels

  Op zoek naar een geschikte kavel op een bedrijventerrein? Klik verder voor informatie over de mogelijkheden.

  Industrieterrein
 • Begraafplaatsen

  De gemeente Emmen heeft in totaal veertien algemene begraafplaatsen.

  Baby hand en volwassen hand
 • Bekendmakingen

  De gemeente plaatst al haar officiële bekendmakingen op Overheid.nl.

  Raadhuisplein Emmen
 • Belastingloket

  In het Belastingloket vindt u snel en gemakkelijk informatie over aanslagen, bezwaar maken, incasso, kwijtschelding en betalingen.

  Briefjes van 50 en 100 euro
 • Besluitenlijst

  Het college neemt besluiten over voorstellen. Deze staan in de besluitenlijsten. Hier vindt u de laatste zes.

  Het raadhuisplein in Emmen
 • Bestemmingsplan

  Als u wilt bouwen of een bedrijf wilt starten dan is het slim om eerst het bestemmingsplan aan te vragen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Betalingsregeling

  Lukt het u niet om de aanslag gemeentelijke belastingen op tijd te betalen? Dan kunt u in termijnen betalen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Een bewijs van in leven zij of attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Bezwaar

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u bezwaar maken. Dit kunt u online doen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Bibob-onderzoek

  De gemeente kan de betrouwbaarheid van u of uw bedrijf controleren. Dat heeft een Bibob-onderzoek.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Bijen houden

  U mag in de gemeente Emmen bijen houden. Houdt u wel rekening met uw omgeving.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Bijstand voor zelfstandigen

  Als ondernemer komt u soms in aanmerking voor bijstand voor zelfstandigen.

  Industrieterrein
 • Bijstandsnormen

  Hier vindt u een overzicht van de normbedragen voor de bijstand (de participatiewet) en 110% van de bijstandsnorm.

  Briefjes van 50 en 100 euro
 • Bijstandsuitkering

  Als u geen werk heeft of te weinig inkomen om van te leven, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

  Briefjes van 50 en 100 euro
 • Bijstandsuitkering daklozen en thuislozen

  U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u dakloos of thuisloos bent.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Bijstandsuitkering en werken

  Heeft u werk en een bijstandsuitkering? Als u meer verdient dan de bijstandsnorm stopt uw uitkering. Als u minder verdient dan de bijstandsnorm vult de gemeente uw inkomen aan tot de bijstandsnorm.

  Briefjes van 50 en 100 euro
 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Bladeren

  Tijdens de herfst ruimen Emco, Area Reiniging en een maai-aannemer bladeren op in de dorpen en wijken, binnen en buiten de bebouwde kom.

  Twee mensen zittend op een bankje
 • Bodemdaling

  In en om Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Erica doen we onderzoek naar de oorzaken van bodemdaling.

  Twee mensen zittend op een bankje
 • Bodemdaling melden

  Heeft u schade aan uw woning door bodemdaling? Dit kunt u bij ons melden. 

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Bodemonderzoek

  Een bodemonderzoek is soms nodig als u bouw- of verbouwplannen heeft.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Bomen kappen

  Als u een boom wilt kappen, is het belangrijk om te weten van wie de boom is.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Borg of garantstelling

  Als u bezoek krijgt uit het buitenland, moet u misschien een garantstelling of een particuliere logiesverstrekking aanvragen bij de IND.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Bouwplannen en bouwtekeningen

  U kunt informatie uit een bouwdossier, bouwplan of bouwtekening van uw woning digitaal aanvragen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Bouwtoezicht op illegale bouwwerken

  Heeft u een vergunning voor (ver)bouwen? Dan controleert een inspecteur of u zich aan de regels houdt. Geef daarom aan ons door wanneer u met de begint en stopt met de bouw.

 • Brandveilig gebruik

  Een gebouw of bouwwerk waar veel mensen samenkomen moet brandveilig zijn. Dit meld u vooraf bij de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Brede School

  Kinderen moeten zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Op school, maar ook daarbuiten. Dat is het doel wat Brede School wil halen.

  Vrouw die kindjes aan het voorlezen is.
 • Briefadres

  Als u een tijdelijk woonadres heeft, kunt u een briefadres aanvragen. Uw officiële post gaat dan naar het briefadres.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Bromfietsrijbewijs

  U vraagt een bromfietsrijbewijs aan bij de gemeente waar u woont. U heeft altijd een afspraak nodig.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Buitenlands rijbewijs

  Een buitenlands rijbewijs is in Nederland maar tijdelijk geldig. Als u langer in Nederland bent, kunt u uw buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

C

 • (Com)passie

  Als we het oude kroegje in de volksbuurt van Utrecht binnen stappen, is het nog rustig.

  Theaterzaal met rode gordijnen dicht
 • Carbidschieten

  Wilt u dit jaar carbidschieten? Maak dan vooraf een melding. Zonder melding kunt u niet carbidschieten.

  Raadhuisplein Emmen
 • Coffeeshop openen

  In onze gemeente is er ruimte voor twee coffeeshops.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Collecte of inzamelacties

  Voor het inzamelen van geld of spullen heeft u een vergunning nodig.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Conceptaanvraag omgevingsvergunning

  In een conceptaanvraag beoordeelt de gemeente hoe groot de kans is dat u een omgevingsvergunning krijgt.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Cultuur

  Kunst en cultuur zijn op meerdere manieren belangrijk voor de gemeente Emmen.

  Orkest die een muziekstuk aan het spelen zijn.

D

 • De Slagen

  Het zwembad staat voor gezelligheid, ontspanning en sportiviteit.

  Meisje met duikbril op onderwater
 • Delftlanden

  De Delftlanden ligt zeer gunstig ten westen van het centrum van Emmen.

  Twee kinderen zittend in een bloemenveld
 • Dierenpark

  Dierenpark Emmen ligt in het centrum van Emmen. In het voorjaar van 2016 is er een nieuw dierenpark: Wildlands Adventure Zoo Emmen.

  Orkest die een muziekstuk aan het spelen zijn.
 • Diftar

  Diftar is ons nieuwe afvalsysteem. U betaalt per keer dat u de grijze container aan de straat zet of per afvalzak die u in de ondergrondse container doet.

  Afval auto van Area Reiniging
 • Dit mag u van ons verwachten

  Wij het belangrijk dat inwoners en organisaties tevreden zijn over de manier waarop zij geholpen zijn met hun vraag. Lees meer over onze werkwijze.

  Raadhuisplein Emmen
 • Doe Mee Webshop

  Met de stimuleringsregeling krijgt u een bedrag om aan allerlei activiteiten mee te doen. Dit geld besteedt u in de Doe Mee Webshop.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Dorpsraad Erica

  Op 15 maart kunnen de inwoners van Erica weer stemmen voor de dorpsraad.

 • Dorpsraad Zwartemeer

  Op 15 maart kunnen de inwoners van Zwartemeer weer stemmen voor de dorpsraad.

 • Dorpsraden

  Op woensdag 15 maart kan er ook gestemd worden voor de Dorpsraad Erica en Zwartemeer.

 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

  Recht op dwangsom als gemeente niet op tijd besluit.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

E

 • Echtscheiding

  Een echtscheiding vraagt u aan bij de rechtbank. Daarna meldt u de echtscheiding bij de gemeente waar u bent getrouwd.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Eerste inschrijving in Nederland

  Komt u voor het eerst in Nederland wonen? U moet zich dan inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Eikenprocessierups

  De eikenprocessierups zorgt voor veel overlast. Lees hier over onze de 3 stappen in onze aanpak: spuiten, nesten opzuigen en biodiversiteit.

  Raadhuisplein Emmen
 • Emmen Centrum

  Emmen zet in op een bundeling van functies in het centrum: een compact centrum met wonen, werken, winkelen, horeca en recreëren.

  Industrieterrein
 • Emmen helpt Oekraïne

  De oorlog in Oekraïne heeft een enorme stroom vluchtelingen op gang gebracht.

  Meerdere handen op elkaar
 • Emmer-Compascuum

  In Emmer-Compascuum in de ruim opgezette buurt Koppelwijk/Maatschappijweg zijn kavels beschikbaar.

  Twee kinderen zittend in een bloemenveld
 • Energie

  Alles wordt steeds duurder. De energierekening schiet omhoog.

 • Energie besparen

  Op deze pagina vindt u allerlei tips maar ook regelingen en subsidies die u kunt aanvragen om te verduurzamen.

 • Energietoeslag

  De Rijksoverheid geeft huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm een tegemoetkoming voor de hoge energiekosten.

 • Energietoeslag 2022

  Wilt u de energietoeslag voor 2022 aanvragen? Dat kan tot en met 31 maart 2023

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Energietoeslag 2023

  De gemeente betaalt in 2023 een voorschot van 500 euro uit aan huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Erfgoed

  Via de Erfgoedkaart kunt u zien welke gebouwen, stads- en dorpsgezichten en plekken in de dorpen en het landschap we belangrijk vinden.

  Orkest die een muziekstuk aan het spelen zijn.
 • Ericasestraat

  Tussen de wijken Rietlanden en Parc Sandur en de dorpen Zuidbarge en Erica ligt de Ericasestraat.

  Twee kinderen zittend in een bloemenveld
 • Erker bouwen

  De gemeente gebruikt landelijke regels om te beoordelen op welke manier de bouw van een erker is toegestaan.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Evenement organiseren

  Voor het organiseren van een groot evenement heeft u in ieder geval een evenementenvergunning nodig.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • eHerkenning

  eHerkenning is een middel voor bedrijven om zich veilig online te identificeren. Met eHerkenning logt u in op websites van onder andere de overheid.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

F

 • Financiële hulp en subsidies

  Gaat het financieel niet goed en/of heeft u schulden? Lees hier voor welke financiële steun of schuldhulpverlening u in aanmerking kunt komen.

  Industrieterrein
 • Fraude melden

  Fraude en het niet houden aan de regels wordt altijd aangepakt. Als u dat iemand fraude pleegt en diegene woont in gemeente Emmen, Coevorden of Borger-Odoorn dan kunt u dit bij ons melden.

  Raadhuisplein Emmen

G

 • Geboorteaangifte

  Binnen drie dagen na de geboorte van uw kind doet u de geboorteaangifte. De aangifte doet u in de gemeente waar het kind is geboren.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Gebouw of woning slopen

  Als u een gebouw of woning gaat slopen, moet u dit van tevoren melden.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Heeft u een beperking? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Als u gehandicapt bent, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen vlakbij uw huis. De gehandicaptenparkeerplaats is alleen voor uw eigen auto.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Geheimhouding persoonsgegevens

  In de basisregistratie (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Geldzaken van de gemeente

  De gemeente Emmen heeft inkomsten en uitgaven. Vier keer per jaar bekijken we hoe het gaat.

  Het raadhuisplein in Emmen
 • Geluidsnorm regeling

  Voor een festiviteit of activiteit kunt u toestemming vragen om 12 dagen per jaar meer geluid te mogen maken.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Gemeentearchief

  Het gemeentearchief van Emmen biedt veel mogelijkheden. Het is bijvoorbeeld dé bron als u meer wilt weten over uw afkomst.

  Het raadhuisplein in Emmen
 • Gemeentelijk vastgoed

  Beschikbare gemeentelijke panden voor verhuur.

  Industrieterrein
 • Gemeenteraad

  De gemeenteraad van Emmen heeft 39 leden. Hier leest u meer informatie over de raad, vergaderingen en hoe u kunt inspreken.

 • Gevaarlijke stoffen vervoeren

  Voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen moet u een vergunning aanvragen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Gevonden of verloren voorwerp

  Heeft u iets gevonden of verloren? Geef dit dan door via de website benkwijt.nl.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Gladheid in de winter

  Als het glad is of bij extreem winterweer willen we graag dat u nog steeds over de wegen kan gaan.

  Parkeergarage Willinkplein
 • Gokautomaat plaatsen

  Voor het plaatsen van een gokautomaat in uw bedrijf heeft u een vergunning nodig.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Groenstrook kopen

  Openbare groenstroken kunt u aan uw eigen grond toevoegen, deze grond koopt u dan van de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Grond afgraven en grondverzet

  Als u grond binnen de gemeente Emmen wilt toepassen of verplaatsen, moet u dit bijna altijd melden.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Grondprijzen kavels voor woningen

  De gemeente Emmen heeft kavels in diverse dorpen en wijken geschikt voor vrijstaande huizen of twee-onder-één kap huizen.

  Twee kinderen zittend in een bloemenveld

H

 • Handhaving

  Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt dan kunt u dit melden bij de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Handtekening legaliseren

  Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Hondenbelasting

  De gemeente Emmen heft geen hondenbelasting. Als u een hond heeft, hoeft u dit dus niet aan de gemeente door te geven.

  Briefjes van 50 en 100 euro
 • Horecabedrijf starten

  Wilt u een bedrijf in de horeca beginnen? Meld dit dan bij de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Hubtaxi

  Met de hubtaxi / regiotaxi kunt u zo lang mogelijk alleen en betaalbaar reizen.

  Meerdere handen op elkaar
 • Huisnummer aanvragen

  De gemeente geeft elk nieuw huis of bedrijfspand een adres met een huisnummer. U kunt bij de gemeente een huisnummer aanvragen of wijzigen. 

  Raadhuisplein Emmen
 • Hulp bij aanvragen energietoeslag

  De energieprijzen stijgen flink. Daarom komen huishoudens met een laag inkomen in aanmerking voor een eenmalige energietoeslag van 800 euro.

 • Hulp van anderen

  Hulp van anderen voor mensen met een laag inkomen.

  Twee mensen vullen een formulier in

I

 • IOAW

  U kunt een IOAW-uitkering aanvragen.

  Briefjes van 50 en 100 euro
 • Idee voor mijn buurt

  Lever uw idee voor uw buurt in en maak uw buurt veiliger, mooier of gezelliger.

  Twee mensen zittend op een bankje
 • InEmmen

  De gemeente plaatst iedere week informatie in huis-aan-huis blad Emmer Courant. Dit kunt u ook online lezen.

  Raadhuisplein Emmen
 • Inburgeren

  Wanneer moet u inburgeren? Dit is verplicht voor mensen die in Nederland willen komen wonen.

  Meerdere handen op elkaar
 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is een bijdrage voor mensen die lange tijd van een laag inkomen moeten leven.

  Twee mensen vullen een formulier in
 • Informatie over gemeentelijke belastingen

  Heeft u vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen? Wij hebben alle informatie voor u op een rijtje gezet.

 • Informatie voor bewindvoerders

  Informatie voor bewindvoerders over hoe de gemeente met bewindvoerders omgaat.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Inkoop en aanbestedingen

  De gemeente Emmen wil met haar inkopen een aantal doelen. Deze staan in het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

  Het raadhuisplein in Emmen
 • Inrit of oprit melden

  Als u een inrit of oprit (uitweg of uitrit) wilt maken bij uw bedrijf of huis, dan moet u dit melden.

J

 • Jaaropgave en overzicht

  Specificaties van uw uitkeringen kunt u opvragen in Mijn Uitkeringen.

  Briefjes van 50 en 100 euro
 • Japanse duizendknoop

  Japanse duizendknoop is erg hardnekkig onkruid. Hij kan veel schade aanrichten aan woningen en gebouwen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Jong Emmen

  Ieder kind en iedere jongere in Emmen verdient het om gelukkig, veilig, gezond én met kansen voor de toekomst op te groeien.

  Vrouw die kindjes aan het voorlezen is.
 • Jongeren Perspectief Fonds

  Wil je graag van je schulden af en een toekomst opbouwen? Dan kunnen wij je misschien helpen met het Jongeren Perspectief Fonds.

  Vrouw die kindjes aan het voorlezen is.

K

L

 • Laadpaal voor elektrische auto

  U wilt graag elektrisch rijden, maar heeft geen eigen oprit of terrein waar u een laadpaal kunt plaatsen?

  Twee mensen zittend op een bankje
 • Landelijk Noodfonds Energie

  Het Landelijk Noodfonds Energie betaalt een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023 van huishoudens met een inkomen tot 200% van de bijstandsnorm.

 • Leerlingenvervoer

  Heeft uw zoon of dochter moeite om zelfstandig te reizen naar school? Dan kunt u hulp krijgen vanuit de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Leerplicht en kwalificatieplicht

  Alle kinderen in Nederland van 5 tot en met 16 jaar oud zijn leerplichtig. Zij moeten dan verplicht naar school. Dit heet volledige leerplicht.

  Vrouw die kindjes aan het voorlezen is.
 • Leges en tarieven

  Alle tarieven voor de gemeentelijke producten en diensten op een rij.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Lies van Urk Stimuleringsprijs Emancipatie

  Ieder jaar ontvangt een inwoner, vereniging of organisatie de Lies van Urk Stimuleringsprijs Emancipatie.

  Raadhuisplein Emmen
 • Luiercontainers

  Gezinnen met jonge kinderen mogen luiers weggooien in speciale containers.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

M

 • M&GEZOND

  M&GEZOND! overtuigt en moedigt inwoners aan om actief met hun gezondheid aan de slag te gaan. 

  Twee kinderen die een bal overgooien
 • Maartje van Wagensveld wint Lies van Urk prijs 2023

  Maartje van Wagensveld van Atelier Artisana heeft woensdagavond 8 maart de Lies van Urk Stimuleringsprijs Emancipatie gewonnen.

  Prijsuitreiking Lies van Urk prijs 2023 met genomineerden, jury en wethouder Guido Rink
 • Mantelzorgers

  Mantelzorgers zijn erg belangrijk. Daarom helpen we waar we kunnen.

  Meerdere handen op elkaar
 • Medische keuring rijbewijs

  Soms moet u medisch gekeurd zijn voordat u een rijbewijs kunt krijgen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Melding over uw buurt

  Wilt u iets melden over onderhoud wegen, fietspaden en sloten, openbaar groen, maaien of speelterreinen? Dit kunt u makkelijk online doen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Mijn loket

  In Mijn Loket kunt zien welke gegevens van u bij de gemeente bekend zijn. En u kunt er ook uw digitale aanvragen of meldingen volgen.

  Raadhuisplein Emmen
 • Milieupas Area

  De milieupas van Area gebruikt u om afval te storten bij de Milieustraat, maar sinds kort ook voor de ondergrondse PMD-, luier-, textiel- en GFE-containers.

  Afval auto van Area Reiniging
 • Minimaregelingen

  Alle regelingen voor mensen met een laag inkomen op een rijtje.

  Twee mensen vullen een formulier in
 • Monument verbouwen of slopen

  Voor het verbouwen, herstellen of slopen van een monument heeft u soms een omgevingsvergunning nodig.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Monumentale bomen kappen

  In de gemeente Emmen mag u vrij een boom kappen op uw eigen grond, tenzij deze boom staat op de beschermde bomenlijst.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

N

O

 • OGGZ Advies en Meldpunt

  Als u zich ernstig zorgen maakt over de (geestelijke) gezondheid en het welzijn van iemand in uw omgeving kunt u dit melden bij het Advies en Meldpunt OGGZ.

  Meerdere handen op elkaar
 • Omgevingsovereenkomst Energiepark Pottendijk

  Energiepark Pottendijk B.V. heeft afspraken gemaakt met omwonenden. Deze afspraken staan in de omgevingsovereenkomst deel A en deel B Windpark Pottendijk.

 • Omgevingsvergunning

  Gaat u bouwen of verbouwen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Deze vraagt u online aan.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Omgevingsvergunning Milieu

  Voor bedrijven die het milieu zwaar belasten is een omgevingsvergunning voor het milieu nodig.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Onderhoud Werkt!

  Elke twee jaar worden alle wegen, fiets- en voetpaden en parkeerplaatsen in onze gemeente beoordeeld.

  Twee mensen zittend op een bankje
 • Ondersteuning via de Wmo

  De Wmo regelt hulp en ondersteuning voor inwoners die (extra) hulp nodig hebben.

  Meerdere handen op elkaar
 • Ongedierte

  Heeft u overlast van wespen, eikenprocessierupsen of beschermde dieren in de openbare ruimte? Meld dit dan bij de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Als eigenaar van een woning, winkel of kantoorpand betaalt u OZB. U krijgt hiervoor een aanslag van de gemeente.

 • Ontheffing object openbare ruimte

  Als u een object in de openbare ruimte wilt (laten) plaatsen heeft u een ontheffing nodig.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Openbaar register gedragscode integriteit gemeenteraad

  Overzicht van geschenken, buitenlandse reizen, excursies en evenementen van derden, nevenwerkzaamheden.

 • Opnieuw inschrijven in Nederland

  Als u vanuit het buitenland weer in Nederland komt wonen, dan moet zich zich opnieuw inschrijven. Dat doet u bij de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Organisatie

  Bij de gemeente Emmen werken ongeveer 900 medewerkers. En er zijn 43 teams.

  Het raadhuisplein in Emmen
 • Oude Meerdijk

  De Oude Meerdijk ligt in de zuidoostelijke hoek van de wijk Angelslo.

  Twee kinderen zittend in een bloemenveld
 • Ouderlijk gezag en voogdij

  Ouderlijk gezag, gezamenlijk gezag of voogdij hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over een kind.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Over deze site

  Toegankelijkheidsverklaring, cookies

 • Overkapping bouwen

  Als uw bouwwerk voldoet aan de voorwaarden heeft u meestal geen vergunning nodig.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Overlast

  Heeft u last van iets of iemand om er niet aan de regels wordt gehouden? Dan kunt u dat online melden.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen