Raadhuisplein Emmen

Andere onderwerpen (A-Z)

A

 • Aanmelden stemburealid

  Wilt u ons helpen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen op 15 en 16 maart 2023? U kunt zich aanmelden als stembureaulid.

 • Anti-reclamesticker

  Met een sticker op uw brievenbus (Ja-Nee of Nee-Nee sticker) geeft u aan of u ongeadresseerde post wilt ontvangen, zoals reclamefolders.

  Afval auto van Area Reiniging
 • Afvalwater afvoeren

  Afvalwater kunt u het laten wegstromen in de grond, in ander water of in het riool.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Aanlegvergunning

  Bij werkzaamheden waarbij iets nieuws wordt aangelegd heeft u meestal een aanlegvergunning nodig.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Afvalcontainer

  Vraag een nieuwe afvalcontainer aan als uw container kapot of kwijt is. Dit doet u bij Area Reiniging.

  Afval auto van Area Reiniging
 • Adresonderzoek

  Staat er iemand op uw adres ingeschreven die er niet meer woont? Geef dit dan door aan de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Aansprakelijk stellen

  Als u schade heeft geleden door de gemeente dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Aangepast sporten

  Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Sporten en bewegen kan ook een vorm van meedoen zijn. Lukt dit niet door uw beperking?

  Twee kinderen die een bal overgooien
 • Auto wegslepen bij fout parkeren

  De gemeente mag uw auto (laten) wegslepen als u fout geparkeerd staat. Wilt u uw weggesleepte auto ophalen? Neem contact op met de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Aangemelde activiteiten

  Wilt u een evenement of activiteit organiseren? Hiervoor heeft u toestemming nodig.

  Orkest die een muziekstuk aan het spelen zijn.
 • Aquarena

  Bij Aquarena is voor iedereen iets te beleven!

  Meisje met duikbril op onderwater
 • Aanvulling op AOW-pensioen

  Woont u in Nederland? En heeft u geen volledig AOW-pensioen?

  Briefjes van 50 en 100 euro
 • Aangifte levenloos geboren kindje

  Als uw kind levenloos is geboren, doet u aangifte bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind is geboren. U krijgt een akte van geboorte (levenloos).

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Achternaam voor uw kind kiezen

  Ouders kunnen samen kiezen welke achternaam hun eerste kind krijgt. U geeft de gekozen achternaam door aan de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Aangifte doen van overlijden

  Als er iemand is overleden, moet u aangifte doen bij de gemeente. U doet dit bij de gemeente waar de persoon is overleden.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Organiseert u een evenement en wilt u daar ook alcohol schenken? Vraag een ontheffing aan bij de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Akte uit de Burgerlijke stand

  Een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Alcohol schenken en verkopen

  Wilt u alcoholistische dranken verkopen in uw onderneming? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Afval of milieumelding

  Troep of illegaal afval gevonden in de openbare ruimte? Meld dit dan bij de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Afspraak bij de gemeente

  Komt u bij de gemeente Emmen, dan heeft u een afspraak nodig. U wordt op de afgesproken tijd geholpen. De afspraak maakt u makkelijk online.

 • Asbest verwijderen

  Als u asbest gaat verwijderen, moet u altijd vooraf toestemming vragen aan de gemeente. Dit kunt u online doen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Afvalstoffenheffing

  Afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor het legen van uw containers. Gebruikers van woningen moeten dit betalen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Automatische incasso

  Gemeentelijke belastingen kunt u op verschillende manier betalen. U kunt het zelf overmaken, maar u kunt ook kiezen voor automatische incasso.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Afspraak of contact

  U kunt de gemeente op verschillende manieren bereiken. Bellen, mailen, schrijven, langskomen. U kunt alleen op afspraak langskomen op het gemeentehuis.

  Raadhuisplein Emmen

B

 • Bijstandsuitkering en werken

  Heeft u werk en een bijstandsuitkering? Als u meer verdient dan de bijstandsnorm stopt uw uitkering. Als u minder verdient dan de bijstandsnorm vult de gemeente uw inkomen aan tot de bijstandsnorm.

  Briefjes van 50 en 100 euro
 • Bekendmakingen

  De gemeente plaatst al haar officiële bekendmakingen op Overheid.nl.

  Raadhuisplein Emmen
 • Borg of garantstelling

  Als u bezoek krijgt uit het buitenland, moet u misschien een garantstelling of een particuliere logiesverstrekking aanvragen bij de IND.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Bodemdaling melden

  Heeft u schade aan uw woning door bodemdaling? Dit kunt u bij ons melden. 

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Bromfietsrijbewijs

  U vraagt een bromfietsrijbewijs aan bij de gemeente waar u woont. U heeft altijd een afspraak nodig.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Buitenlands rijbewijs

  Een buitenlands rijbewijs is in Nederland maar tijdelijk geldig. Als u langer in Nederland bent, kunt u uw buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Bijstandsuitkering

  Als u geen werk heeft of te weinig inkomen om van te leven, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

  Briefjes van 50 en 100 euro
 • Brede School

  Kinderen moeten zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Op school, maar ook daarbuiten. Dat is het doel wat Brede School wil halen.

  Vrouw die kindjes aan het voorlezen is.
 • Bijen houden

  U mag in de gemeente Emmen bijen houden. Houdt u wel rekening met uw omgeving.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Bomen kappen

  Als u een boom wilt kappen, is het belangrijk om te weten van wie de boom is.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Bladeren

  Tijdens de herfst ruimen Emco, Area Reiniging en een maai-aannemer bladeren op in de dorpen en wijken, binnen en buiten de bebouwde kom.

  Twee mensen zittend op een bankje
 • Bijstandsuitkering daklozen en thuislozen

  U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u dakloos of thuisloos bent.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Bijstandsnormen

  Hier vindt u een overzicht van de normbedragen voor de bijstand (de participatiewet) en 110% van de bijstandsnorm.

  Briefjes van 50 en 100 euro
 • Bodemonderzoek

  Een bodemonderzoek is soms nodig als u bouw- of verbouwplannen heeft.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Begraafplaatsen

  De gemeente Emmen heeft in totaal veertien algemene begraafplaatsen.

  Baby hand en volwassen hand
 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Een bewijs van in leven zij of attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Briefadres

  Als u een tijdelijk woonadres heeft, kunt u een briefadres aanvragen. Uw officiële post gaat dan naar het briefadres.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Brandveilig gebruik

  Een gebouw of bouwwerk waar veel mensen samenkomen moet brandveilig zijn. Dit meld u vooraf bij de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Bibob-onderzoek

  De gemeente kan de betrouwbaarheid van u of uw bedrijf controleren. Dat heeft een Bibob-onderzoek.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Bedrijf of werken aan huis

  U mag geen winkel, praktijk, salon, kapsalon of sportschool in uw huis beginnen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Bijstand voor zelfstandigen

  Als ondernemer komt u soms in aanmerking voor bijstand voor zelfstandigen.

  Industrieterrein
 • Bedrijfskavels

  Op zoek naar een geschikte kavel op een bedrijventerrein? Klik verder voor informatie over de mogelijkheden.

  Industrieterrein
 • Bezwaar

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u bezwaar maken. Dit kunt u online doen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Bodemdaling

  In en om Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Erica doen we onderzoek naar de oorzaken van bodemdaling.

  Twee mensen zittend op een bankje
 • Bouwtoezicht op illegale bouwwerken

  Heeft u een vergunning voor (ver)bouwen? Dan controleert een inspecteur of u zich aan de regels houdt. Geef daarom aan ons door wanneer u met de begint en stopt met de bouw.

 • Bestemmingsplan

  Als u wilt bouwen of een bedrijf wilt starten dan is het slim om eerst het bestemmingsplan aan te vragen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Bouwplannen en bouwtekeningen

  U kunt informatie uit een bouwdossier, bouwplan of bouwtekening van uw woning digitaal aanvragen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Besluitenlijst

  Het college neemt besluiten over voorstellen. Deze staan in de besluitenlijsten. Hier vindt u de laatste zes.

  Het raadhuisplein in Emmen
 • Betalingsregeling

  Lukt het u niet om de aanslag gemeentelijke belastingen op tijd te betalen? Dan kunt u in termijnen betalen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Belastingloket

  In het Belastingloket vindt u snel en gemakkelijk informatie over aanslagen, bezwaar maken, incasso, kwijtschelding en betalingen.

  Briefjes van 50 en 100 euro

C

 • Carbidschieten

  Wilt u dit jaar carbidschieten? Maak dan vooraf een melding. Zonder melding kunt u niet carbidschieten.

  Raadhuisplein Emmen
 • Cultuur

  Kunst en cultuur zijn op meerdere manieren belangrijk voor de gemeente Emmen.

  Orkest die een muziekstuk aan het spelen zijn.
 • Coffeeshop openen

  In onze gemeente is er ruimte voor twee coffeeshops.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Collecte of inzamelacties

  Voor het inzamelen van geld of spullen heeft u een vergunning nodig.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

D

 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

  Recht op dwangsom als gemeente niet op tijd besluit.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Dierenpark

  Dierenpark Emmen ligt in het centrum van Emmen. In het voorjaar van 2016 is er een nieuw dierenpark: Wildlands Adventure Zoo Emmen.

  Orkest die een muziekstuk aan het spelen zijn.
 • De Slagen

  Het zwembad staat voor gezelligheid, ontspanning en sportiviteit.

  Meisje met duikbril op onderwater
 • Doe Mee Webshop

  Met de stimuleringsregeling krijgt u een bedrag om aan allerlei activiteiten mee te doen. Dit geld besteedt u in de Doe Mee Webshop.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Delftlanden

  De Delftlanden ligt zeer gunstig ten westen van het centrum van Emmen.

  Twee kinderen zittend in een bloemenveld
 • Diftar

  Diftar is ons nieuwe afvalsysteem. U betaalt per keer dat u de grijze container aan de straat zet of per afvalzak die u in de ondergrondse container doet.

  Afval auto van Area Reiniging
 • Dit mag u van ons verwachten

  Wij het belangrijk dat inwoners en organisaties tevreden zijn over de manier waarop zij geholpen zijn met hun vraag. Lees meer over onze werkwijze.

  Raadhuisplein Emmen

E

 • Emmen helpt Oekraïne

  De oorlog in Oekraïne heeft een enorme stroom vluchtelingen op gang gebracht.

  Meerdere handen op elkaar
 • eHerkenning

  eHerkenning is een middel voor bedrijven om zich veilig online te identificeren. Met eHerkenning logt u in op websites van onder andere de overheid.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Energietoeslag

  De Rijksoverheid geeft huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm 1 keer een bedrag van 800 euro voor de hoge energiekosten.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Erfgoed

  Via de Erfgoedkaart kunt u zien welke gebouwen, stads- en dorpsgezichten en plekken in de dorpen en het landschap we belangrijk vinden.

  Orkest die een muziekstuk aan het spelen zijn.
 • Erker bouwen

  De gemeente gebruikt landelijke regels om te beoordelen op welke manier de bouw van een erker is toegestaan.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Ericasestraat

  Tussen de wijken Rietlanden en Parc Sandur en de dorpen Zuidbarge en Erica ligt de Ericasestraat.

  Twee kinderen zittend in een bloemenveld
 • Emmer-Compascuum

  In Emmer-Compascuum in de ruim opgezette buurt Koppelwijk/Maatschappijweg zijn kavels beschikbaar.

  Twee kinderen zittend in een bloemenveld
 • Echtscheiding

  Een echtscheiding vraagt u aan bij de rechtbank. Daarna meldt u de echtscheiding bij de gemeente waar u bent getrouwd.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Evenement organiseren

  Voor het organiseren van een groot evenement heeft u in ieder geval een evenementenvergunning nodig.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Emmen Centrum

  Emmen zet in op een bundeling van functies in het centrum: een compact centrum met wonen, werken, winkelen, horeca en recreëren.

  Industrieterrein
 • Eerste inschrijving in Nederland

  Komt u voor het eerst in Nederland wonen? U moet zich dan inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Eikenprocessierups

  De eikenprocessierups zorgt voor veel overlast. Lees hier over onze de 3 stappen in onze aanpak: spuiten, nesten opzuigen en biodiversiteit.

  Raadhuisplein Emmen

F

 • Fraude melden

  Fraude en het niet houden aan de regels wordt altijd aangepakt. Als u dat iemand fraude pleegt en diegene woont in gemeente Emmen, Coevorden of Borger-Odoorn dan kunt u dit bij ons melden.

  Raadhuisplein Emmen
 • Financiële hulp en subsidies

  Gaat het financieel niet goed en/of heeft u schulden? Lees hier voor welke financiële steun of schuldhulpverlening u in aanmerking kunt komen.

  Industrieterrein

G

 • Geldzaken van de gemeente

  De gemeente Emmen heeft inkomsten en uitgaven. Vier keer per jaar bekijken we hoe het gaat.

  Het raadhuisplein in Emmen
 • Gevaarlijke stoffen vervoeren

  Voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen moet u een vergunning aanvragen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Gemeentearchief

  Het gemeentearchief van Emmen biedt veel mogelijkheden. Het is bijvoorbeeld dé bron als u meer wilt weten over uw afkomst.

  Het raadhuisplein in Emmen
 • Geheimhouding persoonsgegevens

  In de basisregistratie (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Als u gehandicapt bent, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen vlakbij uw huis. De gehandicaptenparkeerplaats is alleen voor uw eigen auto.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Gladheid in de winter

  Als het glad is of bij extreem winterweer willen we graag dat u nog steeds over de wegen kan gaan.

  Parkeergarage Willinkplein
 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Heeft u een beperking? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Groenstrook kopen

  Openbare groenstroken kunt u aan uw eigen grond toevoegen, deze grond koopt u dan van de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Grond afgraven en grondverzet

  Als u grond binnen de gemeente Emmen wilt toepassen of verplaatsen, moet u dit bijna altijd melden.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Grondprijzen kavels voor woningen

  De gemeente Emmen heeft kavels in diverse dorpen en wijken geschikt voor vrijstaande huizen of twee-onder-één kap huizen.

  Twee kinderen zittend in een bloemenveld
 • Geboorteaangifte

  Binnen drie dagen na de geboorte van uw kind doet u de geboorteaangifte. De aangifte doet u in de gemeente waar het kind is geboren.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Gokautomaat plaatsen

  Voor het plaatsen van een gokautomaat in uw bedrijf heeft u een vergunning nodig.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Geluidsnorm regeling

  Voor een festiviteit of activiteit kunt u toestemming vragen om 12 dagen per jaar meer geluid te mogen maken.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Gevonden of verloren voorwerp

  Heeft u iets gevonden of verloren? Geef dit dan door via de website benkwijt.nl.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Gebouw of woning slopen

  Als u een gebouw of woning gaat slopen, moet u dit van tevoren melden.

 • Gemeenteraad

  De gemeenteraad van Emmen heeft 39 leden. Hier leest u meer informatie over de raad, vergaderingen en hoe u kunt inspreken.

H

 • Huisnummer aanvragen

  De gemeente geeft elk nieuw huis of bedrijfspand een adres met een huisnummer. U kunt bij de gemeente een huisnummer aanvragen of wijzigen. 

  Raadhuisplein Emmen
 • Hulp bij aanvragen energietoeslag

  De energieprijzen stijgen flink. Daarom komen huishoudens met een laag inkomen in aanmerking voor een eenmalige energietoeslag van 800 euro.

 • Handtekening legaliseren

  Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Hulp bij wonen, vervoer, opvoeding of geldzaken

  Voor hulp bij wonen, vervoer, opvoeding of geldzaken meld uw hulpvraag bij de gemeente.

  Meerdere handen op elkaar
 • Hulp van anderen

  Hulp van anderen voor mensen met een laag inkomen.

  Twee mensen vullen een formulier in
 • Hubtaxi

  Met de hubtaxi / regiotaxi kunt u zo lang mogelijk alleen en betaalbaar reizen.

  Meerdere handen op elkaar
 • Horecabedrijf starten

  Wilt u een bedrijf in de horeca beginnen? Meld dit dan bij de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Handhaving

  Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt dan kunt u dit melden bij de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Hondenbelasting

  De gemeente Emmen heft geen hondenbelasting. Als u een hond heeft, hoeft u dit dus niet aan de gemeente door te geven.

  Briefjes van 50 en 100 euro

I

 • InEmmen

  De gemeente plaatst iedere week informatie in huis-aan-huis blad Emmer Courant. Dit kunt u ook online lezen.

  Raadhuisplein Emmen
 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is een bijdrage voor mensen die lange tijd van een laag inkomen moeten leven.

  Twee mensen vullen een formulier in
 • Individuele studietoeslag

  Bent u een scholier of student? En kunt u niet het minimumloon verdienen door een beperking? Dan heeft u misschien recht op studietoeslag.

  Twee mensen vullen een formulier in
 • Informatie voor bewindvoerders

  Informatie voor bewindvoerders over hoe de gemeente met bewindvoerders omgaat.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Inburgeren

  Wanneer moet u inburgeren? Dit is verplicht voor mensen die in Nederland willen komen wonen.

  Meerdere handen op elkaar
 • IOAW

  U kunt een IOAW-uitkering aanvragen.

  Briefjes van 50 en 100 euro
 • Inkoop en aanbestedingen

  De gemeente Emmen wil met haar inkopen een aantal doelen. Deze staan in het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

  Het raadhuisplein in Emmen
 • Inrit of oprit melden

  Als u een inrit of oprit (uitweg of uitrit) wilt maken bij uw bedrijf of huis, dan moet u dit melden.

 • Informatie over gemeentelijke belastingen

  Heeft u vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen? Wij hebben alle informatie voor u op een rijtje gezet.

J

 • Japanse duizendknoop

  Japanse duizendknoop is erg hardnekkig onkruid. Hij kan veel schade aanrichten aan woningen en gebouwen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Jaaropgave en overzicht

  Specificaties van uw uitkeringen kunt u opvragen in Mijn Uitkeringen.

  Briefjes van 50 en 100 euro
 • Jongeren Perspectief Fonds

  Wil je graag van je schulden af en een toekomst opbouwen? Dan kunnen wij je misschien helpen met het Jongeren Perspectief Fonds.

  Vrouw die kindjes aan het voorlezen is.
 • Jong Emmen

  Ieder kind en iedere jongere in Emmen verdient het om gelukkig, veilig, gezond én met kansen voor de toekomst op te groeien.

  Vrouw die kindjes aan het voorlezen is.

K

L

 • Leges en tarieven

  Alle tarieven voor de gemeentelijke producten en diensten op een rij.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Leerplicht en kwalificatieplicht

  Alle kinderen in Nederland van 5 tot en met 16 jaar oud zijn leerplichtig. Zij moeten dan verplicht naar school. Dit heet volledige leerplicht.

  Vrouw die kindjes aan het voorlezen is.
 • Leerlingenvervoer

  Heeft uw zoon of dochter moeite om zelfstandig te reizen naar school? Dan kunt u hulp krijgen vanuit de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Laadpaal voor elektrische auto

  U wilt graag elektrisch rijden, maar heeft geen eigen oprit of terrein waar u een laadpaal kunt plaatsen?

  Twee mensen zittend op een bankje
 • Luiercontainers

  Gezinnen met jonge kinderen mogen luiers weggooien in speciale containers.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

M

 • Medische keuring rijbewijs

  Soms moet u medisch gekeurd zijn voordat u een rijbewijs kunt krijgen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Milieupas Area

  De milieupas van Area gebruikt u om afval te storten bij de Milieustraat, maar sinds kort ook voor de ondergrondse PMD-, luier-, textiel- en GFE-containers.

  Afval auto van Area Reiniging
 • M&GEZOND

  M&GEZOND! overtuigt en moedigt inwoners aan om actief met hun gezondheid aan de slag te gaan. 

  Twee kinderen die een bal overgooien
 • Monumentale bomen kappen

  In de gemeente Emmen mag u vrij een boom kappen op uw eigen grond, tenzij deze boom staat op de beschermde bomenlijst.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Minimaregelingen

  Alle regelingen voor mensen met een laag inkomen op een rijtje.

  Twee mensen vullen een formulier in
 • Mantelzorgers

  Mantelzorgers zijn erg belangrijk. Daarom helpen we waar we kunnen.

  Meerdere handen op elkaar
 • Monument verbouwen of slopen

  Voor het verbouwen, herstellen of slopen van een monument heeft u soms een omgevingsvergunning nodig.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Melding over uw buurt

  Wilt u iets melden over onderhoud wegen, fietspaden en sloten, openbaar groen, maaien of speelterreinen? Dit kunt u makkelijk online doen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Mijn loket

  In Mijn Loket kunt zien welke gegevens van u bij de gemeente bekend zijn. En u kunt er ook uw digitale aanvragen of meldingen volgen.

  Raadhuisplein Emmen

N

 • Vergaderingen en berichten van de gemeenteraad

  Het laatste nieuws en berichten van de gemeenteraad.

 • Nieuwsbrieven

  Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen? Dan kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrieven.

  Raadhuisplein Emmen
 • Nederlandse nationaliteit

  U kunt op twee manieren de Nederlandse nationaliteit aanvragen: door optie of naturalisatie.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Nieuw centrum Emmer-Compascuum

  Het centrum van Emmer-Compascuum is volop in beweging. We gaan aan de slag met de bouw van de sporthal, het Kindcentrum en het openbaar gebied.

  Twee mensen zittend op een bankje
 • Neptunusbad

  In het overdekte Neptunusbad in Klazienaveen vind je alles wat goed is voor een mens.

  Meisje met duikbril op onderwater
 • Nieuw-Schoonebeek

  De woonwijk Bekel's erf ligt vlakbij alle voorzieningen van het dorpscentrum en op loopafstanden van natuurgebieden.

  Twee kinderen zittend in een bloemenveld
 • Nieuws over Kavels

  Lees op deze pagina het laatste nieuws over gemeentelijk kavels.

  Twee kinderen zittend in een bloemenveld
 • Natuurbegraven

  Natuurbegraven is begraven op een sobere manier, in een natuurlijke omgeving. Het graf of de urn krijgt een plek in het bos of op de bloemenweide.

  Baby hand en volwassen hand
 • Naamgebruik

  Iedereen in Nederland heeft een achternaam. Deze is vastgelegd in de burgerlijke stand en staat ook in de BRP van de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Nieuws

  Het laatste nieuws van de gemeente Emmen leest u op deze pagina.

  Raadhuisplein Emmen
 • Nevenfuncties concernmanagementteam en concerncontroller

  De concernmanagers en concerncontroller hebben soms naast hun baan nog andere functies. Lees hier alle informatie.

O

 • Omgevingsovereenkomst Energiepark Pottendijk

  Energiepark Pottendijk B.V. heeft afspraken gemaakt met omwonenden. Deze afspraken staan in de omgevingsovereenkomst deel A en deel B Windpark Pottendijk.

 • Onderhoud Werkt!

  Elke twee jaar worden alle wegen, fiets- en voetpaden en parkeerplaatsen in onze gemeente beoordeeld.

  Twee mensen zittend op een bankje
 • Ontheffing object openbare ruimte

  Als u een object in de openbare ruimte wilt (laten) plaatsen heeft u een ontheffing nodig.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Openbaar register gedragscode integriteit gemeenteraad

  Overzicht van geschenken, buitenlandse reizen, excursies en evenementen van derden, nevenwerkzaamheden.

 • Over deze site

  Toegankelijkheidsverklaring, cookies

 • OGGZ Advies en Meldpunt

  Als u zich ernstig zorgen maakt over de (geestelijke) gezondheid en het welzijn van iemand in uw omgeving kunt u dit melden bij het Advies en Meldpunt OGGZ.

  Meerdere handen op elkaar
 • Ondersteuning via de Wmo

  De Wmo regelt hulp en ondersteuning voor inwoners die (extra) hulp nodig hebben.

  Meerdere handen op elkaar
 • Overkapping bouwen

  Als uw bouwwerk voldoet aan de voorwaarden heeft u meestal geen vergunning nodig.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Oude Meerdijk

  De Oude Meerdijk ligt in de zuidoostelijke hoek van de wijk Angelslo.

  Twee kinderen zittend in een bloemenveld
 • Omgevingsvergunning Milieu

  Voor bedrijven die het milieu zwaar belasten is een omgevingsvergunning voor het milieu nodig.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Ongedierte

  Heeft u overlast van wespen, eikenprocessierupsen of beschermde dieren in de openbare ruimte? Meld dit dan bij de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Overlast

  Heeft u last van iets of iemand om er niet aan de regels wordt gehouden? Dan kunt u dat online melden.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Opnieuw inschrijven in Nederland

  Als u vanuit het buitenland weer in Nederland komt wonen, dan moet zich zich opnieuw inschrijven. Dat doet u bij de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Omgevingsvergunning

  Gaat u bouwen of verbouwen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Deze vraagt u online aan.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Overlegpartners

  De erkende overlegpartners (EOP) en verschillende raden geven advies aan het college en de gemeenteraad.

  Het raadhuisplein in Emmen
 • Organisatie

  Bij de gemeente Emmen werken ongeveer 900 medewerkers. En er zijn 43 teams.

  Het raadhuisplein in Emmen
 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Als eigenaar van een woning, winkel of kantoorpand betaalt u OZB. U krijgt hiervoor een aanslag van de gemeente.

P

 • Persoonsgegevens

  De gemeente houdt verschillende persoonsgegevens van u bij. Dit zijn gegevens die u moet invullen als u een vergunning aanvraagt of een verhuizing doorgeeft.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Plaatsingsleidraad openbare laadinfrastructuur Gemeente Emmen

  Deze plaatsingsleidraad is de basis voor de plek van nieuwe van openbare laadpalen voor elektrische voertuigen in de gemeente Emmen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • PMD-afvalzakken (doorzichtig)

  Uw PMD-afval moet in doorzichtige afvalzakken. Deze kunt u bestellen bij Area of ophalen bij afhaalpunten.

  Afval auto van Area Reiniging
 • Parkeervergunning

  Parkeervergunningen kunt u digitaal aanvragen en gebruiken.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Paspoort of id-kaart verloren

  Als u uw paspoort of identiteitskaart gestolen, kwijt of verloren bent dan moet u dit melden bij uw gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Parkeren voor mantelzorgers

  Een mantelzorgvergunning is bedoeld voor bewoners die minstens acht uur per week zorg nodig hebben voor tenminste drie maanden

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Parkeerbon

  Betaalt u geen parkeergeld waar dit verplicht is? Of betaalt u te weinig? Dan kunt u een parkeerbon krijgen. U ontvangt dan thuis een brief.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Parkeren voor bedrijven

  Met een bedrijvenvergunning kunnen bedrijven en ondernemers parkeren in een gebied met betaald parkeren of vergunninghoudersparkeren.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Parkeren van grote voertuigen

  Grote voertuigen mogen niet op de weg parkeren.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Parkeren voor bewoners

  Met een bewonersvergunning kunnen bewoners parkeren in een gebied met betaald parkeren of vergunninghoudersparkeren.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Parkeren

  Voor de meeste parkeerplaatsen in en rond Emmen-Centrum geldt betaald parkeren.

  Parkeergarage Willinkplein
 • Persoonsgebonden budget

  Met een persoonsgebonden budget regelt u zelf de zorg of ondersteuning die u nodig heeft.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Partnerschap omzetten in huwelijk

  Een geregistreerd partnerschap kunt u omzetten in een huwelijk. U gaat hiervoor samen naar de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Plannen voor dorpen en wijken

  Samen met inwoners, erkende overlegpartners en organisaties maken wij plannen voor dorpen en wijken.

  Twee mensen zittend op een bankje
 • Paspoort of id-kaart

  Voor het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart heeft u altijd eerst een afspraak nodig. Deze kunt u digitaal maken.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Privacy

  De gemeente Emmen heeft gegevens van u nodig om u goed te kunnen helpen en om haar taken uit te voeren.

R

 • Rijbewijs met begeleiderspas

  Rijexamen doen kan vanaf uw 17e verjaardag. Net geslaagd? Vraag dan bij de RDW een begeleiderspas aan. Hierop staat wie uw coaches zijn.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Rensenpark

  Het Rensenpark is een creatief park waar steeds iets nieuws te beleven is.

  Orkest die een muziekstuk aan het spelen zijn.
 • Regeling ontplooiing en ontwikkeling

  Als u (tijdelijk) geen werk heeft, is het juist goed om 'iets' te blijven doen. U kunt via de gemeente een gratis cursus of training volgen.

  Twee mensen vullen een formulier in
 • Regeling voor schoolgaande kinderen

  Ouders van kinderen van 4 tot 18 jaar met een minimuminkomen, kunnen een budget krijgen voor allerlei activiteiten.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Regels

  Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt, gelden bepaalde regels.

  Briefjes van 50 en 100 euro
 • Reclamemateriaal verspreiden

  Voor het verspreiden van reclamemateriaal gelden de regels voor huis-aan-huisreclame. Voor reclame op straat heeft u toestemming nodig van de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Reclame plaatsen

  Voor het aanbrengen van reclame aan uw pand heeft u een omgevingsvergunning nodig.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Regels en vergunningen

  Als ondernemer heeft u te maken met verschillende regels en vergunningen. Meer informatie leest u hier.

  Industrieterrein
 • Rijbewijs verloren of gestolen

  Bent u uw rijbewijs kwijt of is het gestolen? Geef dit zo snel mogelijk aan de RDW door.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Riool verstopt

  Heeft u een probleem met het riool? Bijvoorbeeld omdat het verstopt is of stinkt? Als de oorzaak niet op uw erf ligt kunt u dit melden bij de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Rijbewijs online verlengen

  Wilt u rijbewijs verlengen of een categorie laten toevoegen? Dat kunt u online regelen als u voldoet aan een aantal voorwaarden.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Rijbewijs aanvragen of vernieuwen

  Voor het aanvragen van een rijbewijs heeft u een afspraak nodig. Wilt u uw rijbewijs verlengen? Dan kan digitaal.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Recht op extra geld?

  Heeft u een bijstandsuitkering of een laag inkomen? Kijk snel op welke regelingen u recht heeft.

  Twee mensen vullen een formulier in
 • Rioolaansluiting

  De gemeente zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool. Voor het aansluiten dient u een aanvraag in bij de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Ruimtelijke plannen

  Bestemmingsplannen, uitgebreide WABO-vergunningen en andere ruimtelijke plannen liggen ter inzage bij het Klant Contact Centrum.

  Luchtfoto van een wijk waar gebouwd wordt
 • Rioolheffing

  Eigenaren en gebruikers van woningen en bedrijven betalen rioolheffing. U ontvangt een aanslag van de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

S

T

 • Taakvelden raadscommissies

  U kunt inspreken als het onderwerp valt binnen het taakveld van één van de drie raadscommissies.

 • Trekkerrijbewijs

  Met een trekkerrijbeijws mag u op de openbare weg een land- en bosbouwtrekker besturen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Tekstalternatief video Impressie nieuwe sporthal Emmer-Compascuum

  Deze video geeft een rondleiding door de nieuwe sporthal in Emmer-Compascuum.

 • Toestemming reisdocument minderjarige

  Als een minderjarige een (nieuw) paspoort of id-kaart nodig heeft, is er altijd toestemming nodig van beide ouders. Bij de aanvraag moet u een toestemmingsverklaring inleveren.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Tegemoetkoming kosten kinderopvang

  Als u een laag inkomen heeft komt u misschien in aanmerking voor een aanvullende bijdrage voor de kinderopvang.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Tegenprestatie

  Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan bent u verplicht om een activiteit te gaan doen. Dit noemen wij tegenprestatie.

  Briefjes van 50 en 100 euro
 • Terrasvergunning

  In onze gemeente hebben horecaondernemers die een terras willen, geen aparte vergunning nodig.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Trouwlocaties

  De gemeente Emmen heeft twee trouwzalen. Maar u kunt ook trouwen in een van de bijzondere trouwlocaties.

  Baby hand en volwassen hand
 • Trouwen of partnerschap

  Gaat u trouwen of een partnerschap aan? Meld dit dan op tijd bij de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Toegankelijkheid

  Iedereen moet onze website gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Lees meer over wat wij hieraan doen.

 • Toeristenbelasting

  Biedt u plek aan toeristen om te overnachten? Dan betaalt u toeristenbelasting aan de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Taxatieverslag

  In het taxatieverslag staan de woningen die de gemeente heeft gebruikt om de WOZ-waarde vast te stellen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

U

 • Hoogte van uw uitkering

  De hoogte van uw uitkering hangt van verschillende zaken af zoals hoe u woont en leeft, uw bezittingen en uw inkomsten.

  Briefjes van 50 en 100 euro
 • Uitbetaling

  De uitkering staat uiterlijk op de 14e van iedere maand op uw rekening. U ontvangt de uitkering achteraf.

  Briefjes van 50 en 100 euro
 • Uitbouw of aanbouw bouwen

  Een aanbouw of uitbouw is een gebouw direct verbonden aan het hoofdgebouw.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Uittreksel basisregistratie BRP

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) vraagt u online aan.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

V

 • Veenschapswijk

  Er is veel vraag naar gemeentelijke woningbouwkavels in Erica. De gemeente Emmen onderzoekt of de Veenschapswijk geschikt is voor woningbouw.

 • Vakantie doorgeven

  Heeft u een bijstandsuitkering? Dan mag u 4 weken (28 dagen) per jaar naar het buitenland.

 • Vrijetijdseconomie

  Vrijetijdseconomie is belangrijk voor de gemeente Emmen. Het draagt bij aan aantrekkelijk wonen, werken en recreëren.

  Orkest die een muziekstuk aan het spelen zijn.
 • Vuurwerk opslaan of verkopen

  U mag alleen vuurwerk opslaan en verkopen als u hier toestemming voor heeft van de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Verloting

  Bingo, loterijen en andere kansspelen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Volkstuin

  U kunt een volkstuin huren van de gemeente. De grond blijft van de gemeente maar u mag er gebruik van maken.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Vergoeding reis-en verblijfkosten raads- en commissieleden

  Vergoeding reis-en verblijfkosten raads- en commissieleden voor reizen binnen de gemeente.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Woont u in Nederland met een vluchtelingenstatus en wilt u naar het buitenland? Dan hebt u een vluchtelingenpaspoort nodig.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Verkeersontheffing RVV

  Met een verkeersontheffing kunt u bijvoorbeeld met een auto het voetgangersgebied betreden en laden en lossen waar dit normaal verboden is.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Voorschoolse educatie

  Peuters kunnen vanaf 2,5 jaar naar een voorschool toe.

  Vrouw die kindjes aan het voorlezen is.
 • Voedselpakket

  Huishoudens met een laag inkomen krijgen een voedselpakket van de Voedselbank

  Meerdere handen op elkaar
 • Verhaal

  De gemeente kan soms verplichten de kosten van bijstand (deels) terug te betalen.

  Briefjes van 50 en 100 euro
 • Vakantie tijdens bijstandsuitkering

  Als u een uitkering heeft, mag u maximaal 4 weken per jaar op vakantie.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Vrijstaand bijgebouw bouwen

  Voor het bouwen van een vrijstaand gebouw heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Van kavel tot droomhuis

  Wilt u een huis (laten) bouwen? Een stappenplan helpt u bij het bouwen van uw droomhuis.

  Twee kinderen zittend in een bloemenveld
 • Verklaring geen schijnhuwelijk

  Bent u getrouwd in het buitenland? Registreer uw huwelijk bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Verklaring Omtrent het Gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt u op verschillende manieren aanvragen.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Vergunning beperkte milieutoets

  Voert u bedrijfswerkzaamheden uit die het milieu beïnvloeden? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Vergunning kantine of buurthuis

  Wilt u een kantine of buurthuis runnen? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Verordeningen en beleidsregels

  De gemeenteraad stelt vaak verordeningen vast en het college stelt beleidsregels of andere regels vast.

  Het raadhuisplein in Emmen
 • Vrijstelling kosten medisch afval

  Gooit u veel medisch afval weg bij het restafval? Dan heeft u misschien recht op vrijstelling voor de afvalstoffenheffing.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Verhuizen naar het buitenland

  Verhuist u naar het buitenland of gaat u voor een lange tijd naar het buitenland? Geef dit door aan gemeente.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Verhuizen

  Gaat u verhuizen? U geeft dit door aan de gemeente waarin u gaat wonen. Dat kan 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Vacatures

  Bij de gemeente Emmen ben en blijf je steeds in ontwikkeling. Lees direct meer informatie en ga naar de actuele vacatures.

  Raadhuisplein Emmen

W

 • WOZ-waarde berekenen

  Dit jaar wordt de WOZ-waarde van uw woning op een andere manier berekend dan voorgaande jaren.

  Briefjes van 50 en 100 euro
 • WOB-verzoek

  U mag de gemeente vragen om informatie over beleid of uit andere documenten. Dit staat in de Wet open overheid (Woo).

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen
 • Weekagenda burgemeester

  Benieuwd naar wat ik doe en wat voor afspraken ik heb? Bekijk hier mijn weekagenda.

 • Wegwerkzaamheden

  Overzicht van evenementen en wegwerkzaamheden in de provincie Drenthe.

  Parkeergarage Willinkplein
 • Windenergie

  In de gemeente Emmen komen windmolens. Dit heeft de provincie bepaald, in opdracht van het Rijk.

  Twee mensen zittend op een bankje
 • WOZ-waarde

  Eigenaren en gebruikers van een woning, pand of perceel krijgen een WOZ-beschikking. Hierin staat de waarde van uw pand.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Z

 • Zienswijze

  U kunt uw zienswijze online indienen als u het niet eens bent met een plan of besluit van de gemeente

 • Zakenpaspoort of 2e paspoort

  Als u veel reist voor uw beroep, kunt u erover nadenken om een zakenpaspoort te kopen. Dit is eigenlijk een gewoon paspoort, maar heeft extra bladzijden voor visa en douanestempels.

  Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen