World Cleanup Day

Jaarlijks vindt de grootste wereldwijde opschoonactie van het jaar plaats. Op World Cleanup Day krijgt de planeet een grote schoonmaakbeurt. Zo’n 20 miljoen mensen in 180 landen doen hieraan mee. Initiatiefnemer van deze dag in Nederland is Plastic Soup Foundation, samen met NederlandSchoon. World Cleanup Day vervangt in Nederland de eigen Landelijke Opschoondag.

Waar en wat?

We willen op deze dag zoveel mogelijk zwerfafval op straat of in het park op ruimen. Beide organisaties hopen ook informatie te krijgen over het soort zwerfafval dat in onze leefomgeving ligt. Om welk type zwerfafval gaat het en waar is het gevonden? De antwoorden op dit soort vragen zijn heel waardevol om in de toekomst zwerfafval te voorkomen. Met de Litterati-app op uw mobiele telefoon kunt u als Supporter (van Schoon) het zwerfafval vastleggen zodat we samen met de bedrijven oplossingen kunnen bedenken voor het probleem.

Meedoen?

Wilt u meedoen tijdens World Cleanup Day 2021? Zet dan alvast uw opschoonactie op de kaart of doe mee aan een al bestaande actie. De dag ziet er mogelijk anders uit dan gewoonlijk vanwege de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Aangeraden wordt bijvoorbeeld om niet in grote groepen op pad te gaan en bij voorkeur in uw eigen buurt schoon te maken.