Schoon Belonen

Schoon Belonen is een programma dat maatschappelijke organisaties, scholen en sportverenigingen stimuleert en motiveert om zich in te zetten voor minder zwerfafval in de omgeving. Het programma is gericht op de aanpak van zwerfafval door educatie, gedragsverandering en bewustwording. 

Afvalcontainers voor basisscholen

Basisscholen kunnen een afvalcontainer voor PMD (plastic, metaal en drankverpakkingen) en voor GFT (groente, fruit- en tuinafval) krijgen om het afval te scheiden. Door het scheiden van afval wordt de hoeveelheid restafval verkleind. Hierdoor gaan de afvalkosten voor de school omlaag. Als tegenprestatie wordt er in de lessen aandacht gegeven aan zwerfafval en afval scheiden. Ook houdt de school een gebied buiten het eigen terrein schoon of organiseert jaarlijks een grote opruimactie. Door een opruimactie op de website van Aan de slag met afval te melden, ontvangt de school gratis lesmateriaal. 

Doet u ook mee aan het project Schoon Belonen?

Stuur dan een mail naar samenschoon@emmen.nl. Onze Coördinator Zwerfafval neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.