Twee mensen zittend op een bankje

destination-plan iconAannemer selecteren

Wanneer u een aannemer zoekt voor funderingsherstel, dan heeft u zelf de vrijheid en verantwoordelijkheid om een geschikte partij te selecteren. Op deze pagina geven we u enkele adviezen en richtlijnen om u te helpen bij het maken van de keuze. 

Partijen selecteren en offertes aanvragen

 • Vraag bij verschillende aannemers een offerte aan: Prijzen kunnen namelijk verschillen. Zo kunt u de prijs en kwaliteit van de verschillende offertes goed vergelijken. Het Servicepunt Bodemdaling kan u helpen met het vergelijken.
 • Selecteer een aannemer die ervaring heeft met funderingsherstel. Het is in uw belang dat een aannemer weet waar hij aan begint en het werk goed kan inschatten.
 • Vraag de aannemer referenties te geven van dit uitgevoerde werk. Ga kijken bij de opgegeven referentie-adressen en neem eventueel contact op met de eigenaren/bewoners. Zij kunnen u vertellen hoe zij het werk hebben ervaren en misschien hebben ze tips.
 • Vraag of de aannemer een CAR-verzekering heeft voor het werk. Dit is een verzekering voor als de aannemer grote schade aanricht. 
 • Controleer of er kosten worden doorberekend. Bijvoorbeeld aan leges, werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd, parkeerkosten of verplaatsen van de watermeter.
 • Controleer of de aannemer is aangesloten bij een bedrijfsorganisatie. Er zijn diverse bedrijfsorganisaties zoals: Bouwend Nederland, KCAF en NVAF.
 • Kijk goed of de offerte inclusief of exclusief btw is. Zowel voor het regelen van financiering en het goed vergelijken van offertes is het van belang er scherp op te zijn of deze inclusief of exclusief btw zijn opgesteld.
 • Welke werkzaamheden voert de aannemer uit? Het is belangrijk om goed op een rij te krijgen wat de aannemer doet. Dit om offertes te kunnen vergelijken, maar ook om na te gaan of er werkzaamheden/zaken zijn die u zelf moet doen. U kunt het Servicepunt Bodemdaling eventueel om hulp vragen bij het vergelijken van offertes.

De opdracht en afspraken 

Lees de voorwaarden en afspraken in de aannemingsovereenkomst goed door voor u deze tekent. Een aannemingsovereenkomst wordt ook wel een verbouwingsovereenkomst genoemd. U kunt het Servicepunt Bodemdaling eventueel om hulp vragen. Bouwend Nederland geeft aan om op de volgende zaken te letten:

 • Beschrijving van het werk: overeenkomstig te noemen tekeningen, omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen 
 • Stelposten die in de aanneemsom inbegrepen zijn; 
 • Bekijk de betalingstermijnen. Deze percentages zijn vaak afhankelijk van de hoogte van de aanneemsom. Er moet daarnaast een logische relatie zijn tussen de betalingen en het werk dat is uitgevoerd. De eerste termijn betaalt u vaak wel voor de start van het werk, maar behoort niet te hoog te zijn. Bij een aanneemsom van € 22.689,- tot en met € 226.890,- exclusief BTW is de volgende verdeling van termijnen gebruikelijk:      
  • 10% bij aanvang
  • 25% bij 35% van de werkzaamheden gereed    
  • 25% bij 60% van de werkzaamheden gereed   
  • 20% bij 80% van de werkzaamheden gereed 
  • 20% bij oplevering van de werkzaamheden
 • Vergunningen
 • Datum aanvang, uitvoeringsduur en oplevering
 • Zorg dat de aannemer een garantie afgeeft voor de uitgevoerde werkzaamheden. Bijvoorbeeld 25-30 jaar garantie op het funderingsherstel/zakkingen. 

Overige zaken om mee te nemen

 • Vraag de aannemer altijd te kijken in de kruipruimte. De kans bestaat dat er grond moet worden verwijderd en afgevoerd omdat er te weinig hoogte in de kruipruimte is. Grond verwijderen kan kostbaar zijn. Vraag dus altijd of dit nodig is en kijk goed of deze kosten zijn meegenomen in de offerte. Als het niet in de offerte staat, wil het niet zeggen dat het niet nodig is om te doen.
 • Stem af of er asbest aanwezig is. Kijk of het verwijderen van asbest in de offerte is opgenomen, of dat het wordt uitgesloten. Het kan zijn dat er asbest aanwezig is zoals vloerzeil of in de kruipruimte (afvoer)buizen of losse delen. Als dit verwijderd moet worden, zijn er vaak hoge kosten aan verbonden. Zelf verwijderen is niet toegestaan.
 • Heeft uw woning houten wanden? Bij een woning met houten zij -en achtergevels, moet er een onderslag worden gemaakt naar de bestaande gevels. Dit bestaat vaak uit metselwerk. Dit is meestal opgegeven als meerwerk. Let hier goed op. 

Heeft u vragen of wilt u graag dat er iemand met u meekijkt met een objectieve blik? Neem dan contact op met het Servicepunt bodemdaling.

Chat met een medewerker