Aanjager Arbeidsmarkt

Over de vacature

Openingsdatum
24 januari 2024
Sluitingsdatum
14 februari 2024
Uren per week
32-36
Salaris
€ 6777
Salarisschaal
12
Vakgebied
Sociale zaken/Werkgelegenheid, Maatschappelijk/sociaal cultureel
Opleidingsniveau
WO

                                                                               

Gemeente Emmen & Arbeidsmarktregio Drenthe                                                

 

De arbeidsmarkt houdt zich niet aan gemeentegrenzen en samen kun je meer dan alleen. Daarom is Nederland verdeeld in 35 arbeidsmarktregio’s. De arbeidsmarktregio Drenthe bestaat uit de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, De Wolden, Midden-Drenthe en UWV Werkbedrijf. Binnen de regio vindt ook samenwerking plaats met onderwijs, sociale partners en de SW-bedrijven STARK en EMCO. Samen voeren we verschillende projecten uit om de arbeidsparticipatie te verhogen, de werkloosheid terug te dringen, de koppeling tussen vraag en aanbod te verbeteren en banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

 

Goed werkende arbeidsmarkt

We streven naar een goed werkende arbeidsmarkt die klaar is voor de transities (o.a. de beweging van zorg naar gezondheid, de energietransitie, robotisering en de beweging van economisch naar brede welvaart). Werkgevers leveren hier een bijdrage aan door in te zetten op duurzame inzetbaarheid en gezonde, vitale en veerkrachtige medewerkers. Een goed werkende arbeidsmarkt is ook het fundament voor de werking van en de leefbaarheid in onze samenleving. Binnen deze goed werkende arbeidsmarkt:

•    Kan iedere inwoner deelnemen aan de arbeidsmarkt, zich voortdurend ontwikkelen

      (leercultuur) en is verzekerd van een goed inkomen en goed werk.

•    Kan iedere organisatie personeel werven, behouden en ontwikkelen.

•    Is de leercultuur optimaal ontwikkeld.

•    Zijn onderwijs en arbeidsmarkt nauw verbonden.

•    Formuleren alle betrokken partijen samen doelen en halen resultaten.

•    Werken overheden samen en ondersteunen elkaar.

Voor deze goed werkende arbeidsmarkt is een nauwe samenwerking tussen gemeenten, UWV, de Provincie Drenthe, de sociale partners, onderwijsinstellingen, opleidings- en ontwikkelfondsen (O&O fondsen), brancheorganisaties, SBB en met de Arbeidsmarktregio’s Groningen en Friesland essentieel.

 

In verband hiermee zoeken we een:

Aanjager Arbeidsmarkt

voor 32 - 36 uur per week voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband

 

Wat ga je precies doen

Je ondersteunt de bestuurder van de Centrumgemeente Emmen en het bestuur van de Arbeidsmarktregio Drenthe bij het bijdragen aan de ontwikkeling en operationalisering van een goed werkende arbeidsmarkt. Je belangrijkste opgave is de Human Capital Agenda. De Human Capital agenda is domein overstijgend en verbindt de Arbeidsmarkt, het Onderwijs en het Sociaal Domein met elkaar.  Je bent in het kader van de Human Capital Agenda actief op zowel landelijk, noordelijk als regionaal niveau. Dat doe je niet vanachter je pc, maar je trekt erop uit om samen met de stakeholders vanuit het team Economie van de gemeente Emmen en de Arbeidsmarktregio Drenthe te bedenken wat er moet gebeuren en hoe dat het beste kan in onze Arbeidsmarktregio en in Noordelijk verband. Je initieert, adviseert, coördineert en jaagt aan. Ook neem je deel aan de verschillende werkgroepen op Landelijk, Noordelijk en Regionaal niveau over de Human Capital Agenda.

 

Je signaleert ontwikkelingen en weet deze op strategisch niveau te vertalen in activiteiten en nieuwe initiatieven, met daarbij oog voor de politieke bestuurlijke context. Je weet wat er speelt op de arbeidsmarkt en weet dit te vertalen naar wat dit betekent voor onze Arbeidsmarktregio. Je bent in staat om op meerdere niveaus (strategisch-operationeel) effectief te acteren. Het primaire aandachtsgebied is de Regionale Human Capital Agenda die je samen met de stakeholders voor onze regio vormgeeft.

 

Voorafgaand aan het opstellen van een Regionale Human Capital Agenda wordt eerst een gedegen onderzoek uitgevoerd naar onder andere wat wij onder een goed werkende arbeidsmarkt verstaan, wat de reikwijdte hiervan is, wat er in onze regio nodig is om tot een goed werkende arbeidsmarkt te komen en welke focus op basis hiervan gewenst is. Op basis hiervan kan de Regionale Human Capital Agenda worden opgesteld. Ook zorg je voor een uitvoeringsplan.

 

Je weet partijen aan je te verbinden en schakelt gemakkelijk tussen veel verschillende partijen met verschillende belangen en functies. Je signaleert uitdagingen en schaalt op wanneer dat nodig is. Jij vraagt je continue af of iedereen aangehaakt en gecommitteerd is en schakelt met de juiste personen als dit niet het geval is.

 

Profiel aanjager

De aanjager

  • Is sterk samenwerkingsgericht en in staat om mensen te motiveren en stimuleren;
  • Heeft visie en een strategisch denkniveau;
  • Kan regie voeren in een complex speelveld;
  • Heeft een positieve en constructieve houding naar (externe) partners;
  • Kan op verschillende niveaus goed schakelen, verbindingen leggen (bestuurlijk, tactisch en operationeel;
  • Heeft politieke en omgevingssensitiviteit;
  • Is een specialist op het gebied van de arbeidsmarkt Drenthe;
  • Heeft kennis van het private en publieke onderwijsveld;
  • Goede communicatieve eigenschappen, mondeling en schriftelijk;
  • WO denkniveau, bij voorkeur met een afgeronde WO opleiding.

 

Wat bieden wij

Het salaris voor deze functie is ingedeeld in schaal 12 van de gemeentelijke cao. Invulling is in overleg.

 

Informatie

Voor informatie over deze functie kun je voor vragen contact opnemen met Tonia Arts, programma manager Arbeidsmarktregio Drenthe via telefoonnummer 06-52490052.

 

Ben je enthousiast over het bovenstaande? Stuur dan vóór 15 februari 2024 je sollicitatie met curriculum vitae

 

De sollicitatiegesprekken staan gepland in de week van 19 februari.

Chat met een medewerker